Vertrouwenscontacten

GAAT HET NIET ZOALS JE WIL?

  • Voel je dat je een burn-out nabij bent, of een bore-out?
  • Krijg je te maken met aanhoudende spanningen of conflict? Met pesterijen, voortdurend geroddel, sabotage of zinloze opdrachten?
  • Is er sprake van discriminatie? Word je genegeerd of soms uitgelachen? Heb je last van ongewenst seksuele aanrakingen, opmerkingen en blikken of ander gedrag dat over jouw grenzen gaat?
  • Ben je leidinggevende, en wil je weten hoe je het best conflicten tussen je medewerkers aanpakt, stress bespreekbaar maakt of lastige boodschappen overbrengt?

BLIJF ER NIET MEE ZITTEN

We zijn er voor jou. Lukt het niet om erover te praten met je collega's of leidinggevenden, loop dan voor een vertrouwelijk gesprek langs bij een vertrouwenscontact van je faculteit of van een andere faculteit. De vertrouwenscontacten zijn het eerste aanspreekpunt van de faculteit voor alle personeelsleden die psychosociale risico's ervaren zoals stress, burn-out, samenwerkings- of communicatieproblemen, conflicten en ongewenst gedrag op het werk. Ze bieden een luisterend oor en informeren over mogelijke oplossingswegen. De vertrouwenscontacten kregen, na selectie, een specifieke opleiding. Zij zijn gebonden aan discretieplicht en overleggen enkel met de centrale vertrouwenspersonen van de cel Psychosociaal Welzijn. Of misschien wil je meteen een afspraak met een van de vertrouwenspersonen van de UGent (vertrouwenspersoon@ugent.be)? Zij hebben een zetel voor je klaarstaan. Ze luisteren, en ze bespreken mogelijke oplossingen. In alle vertrouwen, binnen vier muren, binnen het beroepsgeheim. Doctorandi en studenten kunnen bij geschillen met lesgevers of problemen tijdens een doctoraat voor de meeste meldingen of klachten terecht bij de ombudspersonen van hun faculteit. Lukt of kan dat niet, dan kan men bij de institutionele ombudspersoon aankloppen voor verdere bemiddeling.

DOE ER IETS AAN WANT AAN DE UGENT HOEFT NIEMAND ER ALLEEN VOOR TE STAAN

Blijf niet zitten met je problemen, maar praat erover. Zet de stap. Heb je liever een gesprek met iemand van buiten de UGent? Dan kan je terecht bij de externe preventieadviseur psychosociale aspecten (psychosociale.gent@idewe.be).

Krijg je te maken met ongewenst grensoverschrijdend gedrag van externe personen? Signaleer het altijd aan een van de vertrouwenspersonen.

Indien u problemen aangaande het welzijn op het werk ervaart, kan u binnen de FPPW terecht bij vertrouwenscontact Tina Garré. Of u kunt bij de centrale vertrouwenspersoon van de UGent terecht voor een vertrouwelijk gesprek (vertrouwenspersoon@UGent.be; 09/264.42.53 of 09/264.42.99).