Ombudsdienst

Het Onderwijs- en Examenreglement (OER)

Als student heb je rechten en plichten. Deze zijn neergeschreven in het Onderwijs-en examenreglement, dat je hier kan vinden: http://www.ugent.be/nl/univgent/reglementen/onderwijs/reglementen/oer/

De facultaire ombudspersoon

In artikel 93 vind je ook de zaken waarvoor je bij de facultaire ombudspersoon terecht kan.

De facultaire ombudspersoon is:
prof. dr. Bart Van De Putte

zijn plaatsvervanger is:
prof. dr. Sofie Van Bauwel

De institutionele ombudspersoon

Er is eveneens een institutionele ombudspersoon (art. 99) die voor de hele universiteit werkt.

De institutionele ombudspersoon is Nathalie De Poorter.

De interne beroepscommissie

De interne beroepscommissie wordt behandeld in (art. 100).