Onderzoek

Onderzoeksgroepen

Vakgroep Communicatiewetenschappen

Vakgroep Politieke Wetenschappen

Vakgroep Sociologie

Vakgroep Conflict- en ontwikkelingsstudies

Interfacultair consortium

Integriteit, ethiek en kwaliteitszorg

Richtlijnen doctoreren 

Scripties en doctoraten

Publicaties

Aanvraagdossier Wetenschappelijke Activiteiten (interne facultaire onderzoeksfondsen)

Facultaire onderzoeksdag 

Onderzoeksdisciplines en onderzoeksmethoden in de faculteit

  • overzicht van faculteit PSW op sharepoint 
  • GISMO - methoden en disciplines aanvullen in tabblad persoon

Onderzoek en maatschappij

Financiering onderzoek

Begeleiding voor onderzoekers aan UGent

Research and Internationalization Office (RIO)

Facultaire commissie wetenschappelijk onderzoek

Gerelateerde inhoud