Wetenschappelijke integriteit

Academisch onderzoek dankt zijn legitimiteit aan de kwaliteit van de uitvoering. Tal van stakeholders (burgers, overheid, industrie, middenveld, …) rekenen op de wetenschap voor objectieve en genuanceerde kennisaccumulatie op het hoogste niveau. Als toonaangevende onderzoeksinstelling zet de UGent zich dagelijks in om deze kwaliteitseisen te handhaven, te verbeteren en te verfijnen. Kwaliteitszorg is voor de UGent een centraal begrip. Binnen het streven naar kwaliteit in onderwijs en onderzoek neemt wetenschappelijke integriteit een belangrijke plaats in.

De UGent sensibiliseert en ondersteunt haar onderzoekers via:

  • kennis- en expertisedeling m.b.t. het concept ‘wetenschappelijke integriteit’ en gerelateerde topics
  • een divers trainingsaanbod in de verschillende fasen van hun carrière, met aandacht voor hun opdracht als lesgever
  • tal van concrete toepassingen zoals een uitgewerkt beleid inzake research data management, richtlijnen voor auteurs en het erkennen van bijdrages in wetenschappelijke publiceren, ...
  • een ondersteunend netwerk voor de behandeling van vragen en meldingen met als centraal orgaan een Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit
UGent-onderzoekers hebben toegang tot een specifieke rubriek op het intranet met meer informatie en advies.

Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit

Het spreekt voor zich dat wetenschappelijke integriteit moet beschermd worden, maar oordelen of de grenzen van integriteit geschonden zijn, is niet eenvoudig. Reeds in 2010 werd door de Raad van Bestuur aan de UGent een Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) opgericht.

Je kan er altijd vrijblijvend en in vertrouwen terecht met vragen en/of twijfels omtrent wetenschappelijke integriteit.

Ingeval van een melding zal een onderzoekscommissie van de CWI een vermeende inbreuk tegen de Europese Gedragscode voor Wetenschappelijke Integriteit, toonaangevende internationale codes onderschreven door UGent en/of tegen de voor de instelling geldende richtlijnen die gerelateerd zijn aan wetenschappelijke integriteit (publicatiebeleid, eventuele (facultaire) auteursrichtlijnen, charter voor doctorandi en hun promotoren, … onderzoeken.

Iedereen kan een vermeende inbreuk op de wetenschappelijke integriteit of fraude melden.

Universiteit Gent - Directie Onderzoeksaangelegenheden
Commissie Wetenschappelijke Integriteit
t.a.v. Rita Cortvrindt
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent
CWI@UGent.be

Tweede opinie?

Indien je na de behandeling van een dossier door de CWI van UGent niet tevreden bent met het resultaat, heb je de mogelijkheid om aan de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI) een tweede mening te vragen. Let wel, dit is geen beroepsprocedure.

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
t.a.v. Bert Seghers
Paleis der Academiën - Hertogsstraat 1 - 1000 Brussel
secretaris@vcwi.be
02 550 23 32