Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Samenstelling 2017-18

Onderzoeksdirecteur: S. Zemni

Twee vertegenwoordigers in de onderzoeksraad: L. Hustinx, S. Zemni

vertegenwoordiger in het FWO:  V. Cauberghe, T. Evens

Twee vertegenwoordigers van het academisch personeel uit elke vakgroep (minstens 1 AAP/WP)

  • PS01: , S. Anrijs, G. Joris
  • PS03: M. Musch, F. De Roeck
  • PS04: R. Van Rossem, L. Van Eycken
  • PS05: x, K. Vlassenroot

Eén vertegenwoordiger van de studenten: L. Van Erp

ATP: H. Van Peteghem en D. Ledoux