Over de faculteit

De Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen is een relatief jonge faculteit die de volgende waarden uitdraagt: kwaliteit en bekwaamheid, dynamiek en innovatiekracht, democratisering en toegankelijkheid, integriteit en rechtvaardigheid.

De Faculteit wenst deze waarden gestalte te geven in haar met een drieledige taak van onderwijs, onderzoek en dienstverlening binnen de onderzoeksdomeinen van de Politieke Wetenschappen, de Communicatiewetenschappen en de Sociologie.