Ethische Commissie

Samenstelling :

Voorzitter: prof. dr. Sami Zemni

Secretaris: Wim Defoort

Leden: prof. dr. Jeroen Huisman, prof. dr. Lesley Hustinx, prof. dr. Mieke Van Houtte, prof. dr. Peter Stevens, prof. dr. Kristof Steyvers, prof. dr. Koen Ponnet en dr. Esther Marijnen

Richtlijnen :

zie ethisch protocol en aanvraagformulieren

FAQ over procedure sinds 11/2017

Wat met masterproef?
Scripties moeten normaal gezien voldoen aan de ethische normen zoals vastgelegd door de UGent. De UGent gaat ervan uit dat de promotor, in samenspraak, doet wat nodig is (informed consents, beveiligd opslaan data, anonimiteit,…) opdat het in orde zou zijn. Daar hoeft geen aanvraag te worden gedaan. De promotor treedt op als ‘ethische adviseur’.
Wanneer gaat het in, wat met oude goedkeuringen?
Reeds goedgekeurde aanvragen blijven goedgekeurd, de nieuwe procedure is voor nieuwe aanvragen.
Andere vragen? ethics.psw@ugent.be