Doctoreren (administratie)

(English version)

Reglementen

Eerste inschrijving voor een doctoraat

Wijzigingen na de inschrijving

 

Invullen wijzigingsformulier doctoraat

 

Doctoraatsexamen en verdediging

 

Invulformulier neerleggen doctoraat

 

  • Het doctoraatsexamen zie afdeling 3, art. 26-30 (OERD)
  • Formulier 1 week vóór Faculteitsraad digitaal binnenbrengen op facultaire studentenadministratie
  • pdf scriptie doorsturen naar facultaire studentenadministratie (fsa.psw@ugent.be) ten laatste op de dag van de FR vóór 12u (incl. samenvatting NL én ENG).
  • Ten laatste 2 werkdagen na FR exemplaren voor leden examencommissie bezorgen aan secretariaat vakgroep.
  • De digitale versie opladen in UGent biblio ten laatste één week na de publieke verdediging.  Geen hardcopy meer nodig voor het archief maar zowel in facultaire bibliotheek als in de centrale bibliotheek wenst men graag een fysiek exemplaar te ontvangen als de doctorandus beslist om fysieke exemplaren van het doctoraat te printen.
  • Praktische organisatie doctoraatsexamen en huur lokalen - contacteer secretariaat vakgroep
    • Suggestie lokalen publieke verdediging: Technicum T2 - Aud. A, B, D, E, H - livestream mogelijk; Het Pand

Stopzetten doctoraat

Info over het stopzetten van een doctoraat kan je hier vinden.

Data Faculteitsraden:

link naar data