Richtlijnen

Kom ik in aanmerking? Wat zijn de specifieke voorwaarden? Hoe begin ik eraan? Wat wordt er allemaal van mij verwacht? enz...

Toelatingsaanvraag aan de faculteit PSW:

De Faculteitsraad (FR) beslist over de toelating om te doctoreren aan de FPSW.
De aanvraag tot de toelating van de Faculteitsraad moet schriftelijk gebeuren door het indienen van volgende documenten op de facultaire studentenadministratie (FSA, Universiteitstraat 8, gelijkvloers) uiterlijk 5 werkdagen vóór de betreffende faculteitsraad: (zie ook schema administratie doctoreren van FSA)

  • een een brief/mail gericht aan de FSA (fsa.psw@ugent.be) met de vraag om op de FR het doctoraatsonderwerp te laten goedkeuren;
  • het formulier voor het doctoraat en de doctoraatsopleidingen ondertekend door de kandidaat doctorandus/a en de promotor en eventueel vermelding van de leden van de doctoraatsbegeleidingscommissie (met dit formulier wordt eveneens de keuze van de doctoral school vastgelegd);
  • indien niet afgestudeerd aan de Universiteit Gent een kopie van het behaalde licentie/masterdiploma.

De beslissing van de faculteitsraad zal hem/haar schriftelijk worden meegedeeld. Na de goedkeuring van de faculteit ondertekent de decaan het formulier Aanvraag tot de eerste inschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding en bezorgt de FSA het formulier terug aan de kandidaat doctorandus/a.
De kandidaat doctorandus/a kan zich hiermee formeel gaan inschrijven in de Afdeling Studentenadministratie in het Rectoraat, Sint-Pietersnieuwstraat 25 volgens de geldende (her-) inschrijvingsrichtlijnen. De kandidaat doctorandus/a wordt dan automatisch ingeschreven in een van de Doctoral Schools.

Ethisch advies en Datamanagement Plan

Elk onderzoek aan deze faculteit door publieke of privé-instantie moet een ethische goedkeuring krijgen.

Aanvragen en richtlijnen ethisch advies in de faculteit.