Richtlijnen

Kom ik in aanmerking? Wat zijn de specifieke voorwaarden? Hoe begin ik eraan? Wat wordt er allemaal van mij verwacht? enz...

Toelatingsaanvraag aan de faculteit PS:

De Faculteitsraad (FR) beslist over de toelating om te doctoreren aan de PS.

Registratie doctoraat

 

Ethisch advies en Datamanagement Plan

Elk onderzoek aan deze faculteit door publieke of privé-instantie moet een ethische goedkeuring krijgen.

Aanvragen en richtlijnen ethisch advies in de faculteit.

 

Informatie voor doctoraatsstudenten