Eerste inschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding

De eerste inschrijving voor het doctoraat is verplicht en gebeurt via de administratief verantwoordelijke promotor. Schrijf je in voor het doctoraat, dan schrijf je automatisch in voor de doctoraatsopleiding van de Doctoral School.

Aanvraagprocedure eerste inschrijving

Een eerste inschrijving voor het doctoraat kan enkel na toelating van de faculteit waar je je doctoraatsdiploma wil behalen.
Alle aanvragen voor de eerste inschrijving van een doctoraat moeten worden opgestart door de administratief verantwoordelijke promotor via https://oasis.ugent.be.

Voorbereiding

Vóór je administratief verantwoordelijke promotor de aanvraagprocedure kan starten, heeft hij/zij volgende gegevens nodig:

 • E-mailadres:
  • Actief UGent-e-mailadres: je promotor kan onmiddellijk je aanvraag aanvullen.
  • Geen actief UGent-e-mailadres: je zal via je persoonlijk e-mailadres uitgenodigd worden om je te registreren.
 • Details doctoraat (in samenspraak met je promotor):
  beoogde doctorstitel, onderzoeksthema, Doctoral School, namen en e-mailadressen andere promotoren of doctoraatsbegeleidingscommissieleden, ...
 • Indien van toepassing: bijkomende facultaire vereisten.

Schrijf je in als doctoraatsstudent

Alle kandidaten die het uitdrukkelijk akkoord hebben gekregen van een professor van de Universiteit Gent om onder zijn/haar begeleiding een doctoraat te beginnen, moeten de online aanvraagprocedure doorlopen, ongeacht:

 • Het diploma op basis waarvan de kandidaat kan worden toegelaten
 • Het type financiering die (naar verwachting) beschikbaar zal zijn voor de kandidaat
 • Of de beurs of het contract al dan niet gestart is.

Hoe?

 1. De administratief verantwoordelijke promotor registreert de kandidaat in Oasis en voert alle noodzakelijke gegevens in met betrekking tot het doctoraat (onderwerp, begeleiders, type financiering, etc...)
 2. De kandidaat ontvangt de aanvraag via e-mail, controleert de ingevoerde gegevens en voegt de gevraagde informatie toe met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie
 3. Wanneer alle gegevens en documenten toegevoegd zijn in Oasis, dient de administratief verantwoordelijke promotor de aanvraag in bij de faculteit.

  Je wordt via e-mail op de hoogte gebracht als je inschrijvingsaanvraag werd goedgekeurd door de Facultaire Studentenadministratie (FSA).

  De eerste inschrijving als doctoraatsstudent kan op elk moment van het academiejaar.

  Je kan pas definitief inschrijven als de Facultaire Studentenadministratie de inschrijvingsaanvraag in Oasis heeft goedgekeurd.
 4. De kandidaat kan nu online inschrijven via Oasis. Ga naar Oasis, log in via Authenticatie Vlaanderen en breng je inschrijving in orde.

Studiegeld

Bij je eerste inschrijving zal je studiegeld aangerekend worden. Ook op het moment dat je inschrijft voor je doctoraatsexamen zal je studiegeld moeten betalen. De jaarlijkse herinschrijvingen tussendoor zijn gratis.

Facultaire procedures

Eventuele bijkomende facultaire procedures zijn terug te vinden op de facultaire websites:

Inschrijvingsbewijs 

Heb je een inschrijvingsbewijs nodig (b.v. om je personeelsdossier bij de directie Personeel en Organisatie te vervolledigen)?

Je kan dit de dag na inschrijving downloaden via oasis.ugent.be.

Contact

Hulp nodig? 

Problemen met Oasis-toepassing

Problemen met inschrijving?