Eerste inschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding

De eerste inschrijving voor het doctoraat is verplicht en gebeurt bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s. Wie zich inschrijft voor het doctoraat wordt eveneens ingeschreven voor de doctoraatsopleiding van de Doctoral Schools. Deze procedure geldt voor studenten die starten met een (gezamenlijk) doctoraat op basis van een masterdiploma behaald in de Benelux.

Toelating aan de faculteit vragen

Een eerste inschrijving voor het doctoraat kan enkel na toelating van de faculteit waar je je doctoraatsdiploma wil behalen.

Hiervoor vul je het formulier First enrolment for the doctorate and the doctoral training programme in en bezorgt het aan je Facultaire Studentenadministratie (FSA) die je aanvraag zal agenderen op de faculteitsraad.

Opgelet: voor sommige faculteiten is er een extra administratieve stap via het formulier Aanvraag doctoraat. Je vult het formulier First enrolment for the doctorate and the doctoral training programma pas in nadat je toelating hebt gekregen van de faculteit. Je kan de facultaire procedure die op jou van toepassing is, terugvinden op de facultaire website doctoraten.

Inschrijven als doctoraatstudent

Je Facultaire Studentenadministratie (FSA) brengt je op de hoogte als je toelating hebt en bezorgt je het volledig ingevulde en ondertekende bovenvermelde formulier terug.

Het formulier moet ingevuld en ondertekend zijn door je promotor, de decaan en jezelf en moet een stempel van de faculteit dragen.

De eerste inschrijving als doctoraatsstudent is verplicht en kan op elk moment van het academiejaar.

Je kan pas inschrijven als bovenvermeld formulier volledig ingevuld en ondertekend is op de laatste pagina.

 

Nieuw aan de UGent of afgestudeerd vóór 2016-2017 aan de UGent?

Doe je voorinschrijving. Daarna kom je persoonlijk langs bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's om je definitief in te schrijven.

Breng volgende documenten mee:

  • je identiteitskaart;
  • het ingevulde en ondertekende bovenvermelde formulier;
  • je masterdiploma indien je niet aan de UGent bent afgestudeerd (ook al heb je het reeds ingeleverd voor toelating);
  • indien van toepassing: een bewijs van taalkennis.

 

Net afgestudeerd aan de UGent?

Mail het ingevulde en ondertekende bovenvermelde formulier naar ; je hoeft niet langs te komen.

Zodra je inschrijving verwerkt is, ontvang je een e-mail ter bevestiging en een factuur op je UGent-e-mailadres.

Inschrijvingsbewijs 

Heb je een inschrijvingsbewijs nodig om je personeelsdossier bij de directie Personeel en Organisatie te vervolledigen?

Je kan dit de dag na inschrijving downloaden via Oasis.UGent.be > Mijn Oasis.

Contact