Eerste inschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding

De eerste inschrijving voor het doctoraat is verplicht en gebeurt via de administratief verantwoordelijke promotor. Schrijf je in voor het doctoraat dan schrijf je automatisch in voor de doctoraatsopleiding van de Doctoral Schools.

Aanvraagprocedure voor de eerste inschrijving

Een eerste inschrijving voor het doctoraat kan enkel na toelating van de faculteit waar je je doctoraatsdiploma wil behalen.
Alle aanvragen voor de eerste inschrijving van een doctoraat moeten worden opgestart door de administratief verantwoordelijke promotor via https://oasis.ugent.be.

Schrijf je in als doctoraatsstudent

Alle kandidaten die het uitdrukkelijk akkoord hebben gekregen van een professor van de Universiteit Gent om onder zijn/haar begeleiding een doctoraat te beginnen moeten de online aanvraagprocedure doorlopen, ongeacht:

 • Het diploma op basis waarvan de kandidaat kan worden toegelaten
 • Het type financiering die (naar verwachting) beschikbaar zal zijn voor de kandidaat
 • Of de beurs of het contract al dan niet begonnen is


Hoe?

 • STAP 1: De administratief verantwoordelijke promotor registreert de kandidaat in OASIS en voert alle noodzakelijke gegevens in met betrekking tot het doctoraat (onderwerp, begeleiders, type financiering, etc...)
 • STAP 2: De kandidaat ontvangt de aanvraag via e-mail, controleert de ingevoerde gegevens en voegt de gevraagde informatie toe met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie
 • STAP 3: Wanneer alle gegevens en documenten toegevoegd zijn in OASIS, dient de administratief verantwoordelijke promotor de aanvraag in bij de faculteit

Je wordt via e-mail op de hoogte gebracht als je inschrijvingsaanvraag werd goedgekeurd door de Facultaire Studentenadministratie (FSA).

De eerste inschrijving als doctoraatsstudent kan op elk moment van het academiejaar.

Je kan pas definitief inschrijven als de Facultaire Studentenadministratie de inschrijvingsaanvraag in OASIS heeft goedgekeurd.

Voorbereiding

Alvorens je administratief verantwoordelijke promotor de aanvraagprocedure kan starten, zal hij over de volgende noodzakelijke gegevens moeten kunnen beschikken::

 • Een actief e-mailadres: indien je nog een actief UGent-adres bezit, dan kan de aanvraag onmiddellijk aangevuld worden door je promotor; als dit niet het geval is, dan zal je via jouw persoonlijk e-mailadres uitgenodigd worden om je te registreren.
 • De details van het doctoraat in kwestie: alvorens de aanvraagprocedure aan te vangen, dien je samen met je promotor de beoogde doctorstitel, het onderzoeksthema, de Doctoral School van je voorkeur, namen en e-mailadressen van de andere promotoren of doctoraatsbegeleidingscommissieleden, etc... te bepalen.
 • Indien van toepassing: sommige faculteiten van de Universiteit Gent leggen nog bijkomende facultaire vereisten op, die van toepassing kunnen zijn op jouw doctoraat. 

Facultaire procedures

Eventuele bijkomende facultaire procedures zijn terug te vinden op de relevante facultaire website (zie lijst hieronder):

Definitieve inschrijving

Nieuw aan de UGent of meer dan 2 jaar geleden afgestudeerd aan de UGent?

Na goedkeuring kom je persoonlijk langs bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's om je definitief in te schrijven.

Breng mee:

 • Identiteitskaart
 • Masterdiploma indien je niet aan de UGent bent afgestudeerd (ook al heb je het reeds ingeleverd voor toelating)
 • Bewijs van taalkennis indien van  toepassing

Update 29/10/2020.
De Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's is tijdelijk gesloten wegens coronamaatregelen.
Contacteer ons via
We helpen je verder zonder dat je hoeft langs te komen.


Net afgestudeerd aan de UGent?

Als je 2 jaar vóór het huidige academiejaar of later bent afgestudeerd aan de UGent (bv afgestudeerd in 2018-2019 of later als je wil inschrijven voor 2020-2021), dan hoef je niet persoonlijk langs te komen om in te schrijven.

Mail de goedgekeurde inschrijvingsaanvraag naar .

Zodra je inschrijving verwerkt is, ontvang je een e-mail ter bevestiging en een factuur op je UGent-e-mailadres.

Inschrijvingsbewijs 

Heb je een inschrijvingsbewijs nodig om je personeelsdossier bij de directie Personeel en Organisatie te vervolledigen?

Je kan dit de dag na inschrijving downloaden via oasis.ugent.be.

Contact

Hulp nodig? 

Problemen met OASIS-toepassing

Problemen met inschrijving?