Doctoral School en doctoraatsopleiding

Doctoraatsopleiding

Doctoraatsopleiding Universiteit Gent is een flexibel opleidingsprogramma, dat bestaat uit 5 componenten:

  • Gespecialiseerde cursussen
  • Vaardigheidstrainingen
  • Onderzoeksactiviteiten (presentaties)
  • Jaarlijks zelfreflectierapport
  • Succesvolle verdediging van het doctoraat

De doctoraatsopleiding is bedoeld om alle doctorandi de mogelijkheid te geven zich ten volle te specialiseren in het domein van hun doctoraatsonderzoek en zich tegelijk te vervolmaken in algemene vaardigheden. De inhoud van de opleiding wordt individueel voor en heel vaak door de doctoraatsstudent vastgelegd.

De doctoraatsopleiding helpt je niet alleen om een meer performante onderzoeker te worden maar ook om je voor te bereiden op je loopbaan na het doctoraat.

Alle doctorandi mogen de doctoraatsopleiding geheel of gedeeltelijk volgen. Werk je de opleiding volledig af, dan behaal je het getuigschrift van de Doctoraatsopleiding Universiteit Gent.

De faculteit kan de opleiding verplicht maken. In het aanvullend reglement omschrijft ze het verplichte pakket en legt vast voor welke doctorandi de opleiding verplicht is en binnen welke termijnen de opleiding moet worden afgewerkt. Het succesvol voltooien van de verplichte opleiding is dan een voorwaarde om het proefschrift te mogen verdedigen.

Doctoral School

Bij de inschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding word je lid van de Doctoral School van de UGent. De Doctoral School biedt je bijkomende ondersteuning tijdens je onderzoek. Daarom bieden zij hun leden (gratis) cursussen (Engelstalig) aan in het kader van de doctoraatsopleiding, bouwen ze aan netwerken met andere doctoraatsscholen (nationaal en internationaal) en ondersteunen ze de kwaliteitscultuur in het onderzoek (o.m. door de opvolging van de voortgangsrapporten).

Een overzicht van de initiatieven van de Doctoral School vind je:

  • op de Doctoral School website
  • Ben je ingeschreven voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding? Via OASIS kan je opvolgen welk deel van de opleiding je reeds hebt afgewerkt.
  • Op je persoonlijke webpagina vind je eveneens informatie over jouw inschrijving als doctoraatsstudent.

Contactgegevens Doctoral School Office