Herinschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding

Elk jaar herinschrijven

Je moet elk academiejaar verplicht herinschrijven tot je doctoraatsproefschrift met succes is verdedigd.

Deze verplichting geldt voor alle doctorandi, ongeacht de aanstellingsvorm en de financieringsbron.

Ook in het academiejaar waarin je je proefschrift zal verdedigen, moet je herinschrijven. Een inschrijving voor het doctoraatsexamen is enkel mogelijk indien je ook bent ingeschreven als doctoraatsstudent.

Procedure

Doe je herinschrijving uitsluitend via Oasis.

Herinschrijven is enkel mogelijk indien je over een goedgekeurd zelfreflectierapport beschikt. Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de deadline en de procedure voor het indienen van dit rapport. Indien je problemen ondervindt met het zelfreflectierapport, neem dan contact op via doctoralschools@ugent.be.

Je moet je herinschrijving voor het nieuwe academiejaar in orde brengen tussen 15 juni en 1 oktober.

Herinschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding UGent na onderbreking van de inschrijving

Gebruik het formulier Herinschrijving doctoraat en doctoraatsopleiding indien je je inschrijving gedurende 1 academiejaar hebt onderbroken.

Indien je langer dan 1 academiejaar niet was ingeschreven voor het doctoraat, dien je opnieuw de procedure voor de eerste inschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding te overlopen.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's