Zelfreflectierapport

Wat is het jaarlijkse zelfreflectierapport?

Het zelfreflectierapport is een hulpmiddel om je onderzoekstraject te monitoren. Het jaarlijkse rapport structureert het begeleidingstraject dat je met jouw promotor(en) en begeleidingscommissie doorloopt, en geeft jou de kans om te reflecteren over het werk dat je gedaan hebt in het afgelopen academiejaar, het werk dat je wil doen in het komende academiejaar, en over de professionele richting die je uit wil.

In principe kan je jouw rapport invullen zoals jij dat wil, op voorwaarde dat je promotor(en) en begeleidingscommissie akkoord gaan. Als algemene richtlijn gaan we uit van twee A4 pagina's waarin je reflecteert over:

  • Jouw onderzoeksvorderingen
  • Jouw onderzoeksplanning
  • Jouw professionele ontwikkeling

We bieden een vrijblijvende sjabloon aan waarin deze aspecten aan bod komen: sjabloon zelfreflectierapport

Als je handvaten zoekt om jouw professionele ontwikkeling te bespreken dan kan je vrijblijvend deze competentiematrix gebruiken: competentiematrix voor doctorandi / handleiding bij de competentiematrix voor doctorandi

Als je een ander rapporteringssjabloon wil gebruiken voor jouw zelfreflectierapport (bijvoorbeeld omdat jouw externe financierder een eigen sjabloon hanteert) dan kan dat. Zorg er dan wel voor dat je zowel bij jouw financierder als bij UGent een kopie van jouw zelfreflectierapport indient. Richtlijnen voor hoe je jouw jaarlijks zelfreflectierapport moet indienen aan UGent kan je hieronder vinden.

Wie moet er een jaarlijks zelfreflectierapport indienen?

Alle doctoraatsstudenten moeten elk jaar tussen 1 april en 30 juni hun jaarlijks zelfreflectierapport uploaden en indienen. Dit geldt ook voor doctorandi die aan een gezamenlijk doctoraat ("joint PhD") werken, ongeacht of de UGent de hoofdinstelling is of niet.

De enige uitzonderingen op deze regel zijn doctorandi die:

  • Het proefschrift verdedigen tijdens het huidige academiejaar
  • Heel recent voor het eerst ingeschreven zijn voor het doctoraat (≤ 1 maand voor de deadline van 30 juni)
  • Tijdens het huidige academiejaar het doctoraat hebben stopgezet of zullen stopzetten. Deze studenten worden sterk aanbevolen het doctoraat officieel stop te zetten.

Een goedgekeurd zelfreflectierapport is een noodzakelijke voorwaarde om in het volgende academiejaar opnieuw in te schrijven voor de doctoraatsopleiding en voor het doctoraat. Eens je promotor jouw zelfreflectierapport heeft goedgekeurd ontvang je een automatische email om je hiervan op de hoogte te brengen. Op dat moment zal je via OASIS online kunnen herinschrijven voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding.

Vergeet niet om elk jaar je herinschrijving voor het nieuwe academiejaar te volbrengen vóór 1 oktober. Zonder geldige inschrijving kan je toegang tot je UGent-account verliezen.

Wanneer kan ik mijn jaarlijks zelfreflectierapport indienen?

Ieder jaar, telkens tussen 1 april en 30 juni.

Waar dien ik mijn jaarlijks zelfreflectierapport in?

Je zelfreflectierapport dien je in via Oasis.ugent.be. Raadpleeg onze technische richtlijnen en tips bij het indienen van dit zelfreflectierapport.