Doctoreren

Missie

Samenstelling

Administratie doctoreren

Een overzicht van de maatregelen die de Doctoraatscommissie van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen genomen heeft naar aanleiding van COVID-19: overzicht corona maatregelen   &   pandemie matrix

Inschrijvingsaanvraag doctoraat

Indienen doctoraat

Aanpassing promotorschap

Reglementen

Doctoral School/Doctoraatsopleiding