Onderzoek

Vakgroepen en onderzoeksgroepen

Elke vakgroep is onderverdeeld in meerdere onderzoeksgroepen, elk met een eigen specifiek onderzoeksdomein.

Doctoreren

Wie komt in aanmerking?
Wat zijn de richtlijnen en reglementen?
Formulieren

Activiteiten

 

Het Strategisch Beleidsplan Onderzoek FGE 2018-2022 is een leidraad voor het facultair onderzoeksbeleid van de komende vijf jaar voor iedereen aan de faculteit die met onderzoek is begaan. Lees meer!