Over de faculteit

De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen was samen met de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechten en Wetenschappen, één van de vier stichtende faculteiten van de toenmalige Rijksuniversiteit Gent in 1817. Ze bestaat nog steeds en hoe!