Onderwijsinfrastructuur campus UZGent

Auditoria en leslokalen

Blok A

Blok B

B3

Dwarsgebouw links

Dwarsgebouw rechts

K12F

K3

P8

PC-lokalen

K3

Vergaderzalen

K3