Facultaire dienst onderwijsondersteuning

De Facultaire dienst onderwijsondersteuning (FDO) is het aanspreekpunt voor alle facultaire onderwijsaangelegenheden. De taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld over vier clusters: studentenadministratie, kwaliteitszorg, onderwijsaanbod en monitoraat.

Studentenadministratie

Heb je een administratie vraag of een vraag over het onderwijs- en examenreglement? Contacteer de facultaire studentenadministratie.

Onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg

Onderwijsaanbod 

Monitoraat

Heb je vragen over studie- of trajectbegeleiding? Het monitoraat is een vertrouwelijk en vlot toegankelijk aanspreekpunt.