Interdisciplinaire onderzoeksconsortia

Interdisciplinaire onderzoeksconsortia brengen onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden samen om hun kennis en expertise rond een specifiek onderzoeksthema te integreren. Door deze kruisbestuiving kan het inzicht in diverse ziektebeelden worden vergroot, diagnoses worden verbeterd en alternatieve behandelingen worden ontwikkeld. Onderstaande onderzoeksconsortia zijn actief aan de faculteit (niet-limitatief).

Cancer Research Institute Ghent (CRIG)

CRIG's missie is om fundamenteel, translationeel en klinisch kankeronderzoek over expertisedomeinen heen te stimuleren om zo betere en snellere resultaten voor kankerpatiënten te bekomen.

Cross-Health platform (XH)

Binnen het Cross-Health platform werken de domeinen diergeneeskunde en menselijke geneeskunde, plantenbiotechnologie, bio-engineering, medicinale chemie en data sciences samen om toepassingen te ontwikkelen die de gezondheid van mens en / of dier ten goede komen.

Ghent Gut Inflammation Group (GGIG)

GGIG vertegenwoordigt een consortium die diverse aspecten van gastro-intestinale biologie tijdens gezondheid en ziekte bestuderen. Om te begrijpen hoe de complexe interacties tussen de darmmicrobiota en gastheer- en stromale cellen zowel de intestinale als de extra-intestinale gezondheid (bv. in de hersenen en de gewrichten) beïnvloeden, is een multidisciplinaire aanpak nodig.

Ghent University Research for Aging Young (GRAY)

GRAY is een interdisciplinair onderzoeksconsortium gericht op het boosten van gezond verouderen door excellent translationeel onderzoek, maatschappelijke impact en valorisatie van nieuwe oplossingen, interventies, producten en diensten. GRAY bundelt de expertise van gezondheidsbevordering, omgevingen en urbanisatie, adaptieve technologieën, maatschappelijke valorisatie en fundamenteel onderzoek binnen het domein van het ouder worden en dicht de kloof tussen wetenschap en maatschappij.

UGent @ Work

UGent @ Work is een interdisciplinair onderzoeksconsortium gericht op het realiseren van maatschappelijke impact met UGent-onderzoek rond werk en arbeidsmarkt. Onder meer de domeinen gezondheid op het werk, impact van de werkomgeving op gezondheid en welzijn van werknemersgezondheidseconomie zijn hierbij betrokken. 

U(Z)Gent platform of gene, cell and tissue Engineering (GATE)

GATE bevordert multidisciplinaire samenwerkingen om de creatie en commercialisering van cel- en weefseltechnisch onderzoek te versnellen. Dit omvat een breed scala aan technologieën en expertise die van toepassing zijn op gen- en celtherapie, kunstmatige orgaansystemen en regeneratieve geneeskunde .