Financiering van doctoraatsonderzoek

Diverse instanties stellen financiering voor doctoraatsonderzoek ter beschikking. Waarvoor je kandideert, wordt best in samenspraak met je promotor bepaald.

Let op: wat je bron van financiering ook is, vergeet je niet in te schrijven als doctoraatsstudent.

Aanstelling als assistent

Een aanstelling als AAP (assisterend academisch personeel) duurt 2 jaar en is verlengbaar tot 6 jaar (evt. 7 jaar). In het geval van een voltijdse aanstelling moet minstens 50% van de tijd worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek. De andere 50% kan gaan naar lesondersteuning, practica, administratieve opdrachten, etc. in je vakgroep. Dit is een interessant statuut indien je onderzoek graag combineert met de dynamiek van het lesgeven.

Assistentenmandaten zijn beperkt in aantal, en je kan slechts kandideren indien de faculteit een vacature heeft. Alle vacatures voor assistent worden geadverteerd op de UGent-website.

Persoonlijke onderzoeksbeurs via competitie ('persoonsgebonden mandaat')

Deze persoonlijke beurs verkrijg je via een competitieve aanvraag bij een financieringsinstelling. Elke financiering heeft eigen deadlines. Het is belangrijk vooraf te informeren over de voorwaarden, aanvraagprocedures en datum van indiening. Een paar 'tips and tricks' zijn handig.

Verschillende interne en externe instanties kennen beurzen voor doctoraatsprojecten toe. Je gaat best na welk financieringskanaal het best aansluit bij je profiel en onderzoeksvoorstel.

    • Mandaat als aspirant (max. 5 jaar afgestudeerd als master)
    • Doctoraatsbeurs Strategisch basisonderzoek (onderzoek met een economische finaliteit)
    • Klinische doctoraatsbeurs (i.s.m. aanstelling aan een ziekenhuis)
    • Bijzondere doctoraatsbeurs (indien je elders tewerkgesteld bent en een korte periode uittrekt voor voltijds doctoraatsonderzoek)
    • Baekelandmandaat (doctoreren in samenwerking met de industrie)

Aanstelling op een project

Je wordt aangeworven om, meestal in teamverband, bij te dragen tot een wetenschappelijk onderzoeksproject. Je solliciteert naar een vacante betrekking als onderzoeker en krijgt meestal een personeelsstatuut, hetzij van doctoraatsbursaal (aan de UGent is dit via de zogenaamde Dehoussebeurs), hetzij van wetenschappelijk medewerker bij de werkgever.

Vanuit verschillende instanties zijn er regelmatig terugkerende oproepen voor onderzoeksprojecten (bijv. BOF-startkredieten, FWO-onderzoeksprojecten enz.).

Let op: het is niet verplicht deze vacatures publiek te adverteren. Soms is het nuttig om bij een vakgroep te polsen of er dergelijke vacatures beschikbaar zijn.

Andere mogelijkheden

Ook de hogescholen hebben middelen om wetenschappelijk personeel aan te stellen en doctoraatsonderzoek te stimuleren. In dat geval werk je bij de betreffende hogeschool (doorgaans als personeelslid) en schrijf je je tegelijkertijd in als doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent.

Als je niet over een of andere vorm van financiering voor een aanstelling aan de universiteit beschikt, kan je overwegen om een job te zoeken die je genoeg ruimte laat voor je doctoraatsonderzoek.

Werkingskrediet en bijkomende financiering

Aan het doctoraatsonderzoek zijn kosten verbonden zoals bijv. deelname aan congressen en symposia, drukklaar maken van het proefschrift. Hiervoor wordt in de meeste statuten een werkingskrediet toegekend aan de promotor ten behoeve van het doctoraatsonderzoek.

Naast de ‘vaste’ werkingskredieten die automatisch aan een project of een mandaat worden gekoppeld, kan je via competitieve selectie aanvullende werkingskredieten verwerven bij interne of externe instellingen.

Je kan voor internationale onderzoeksverblijven en voor studie- of conferentiedoeleinden een beroep doen op diverse instanties die mobiliteits- en reisbeurzen ter beschikking stellen. Meer over naar het buitenland tijdens je doctoraat.

Via de Doctoral School kan je financiering bekomen voor bepaalde cursussen die onderdeel uitmaken van de doctoraatsopleiding.

Verder reiken diverse overheids- en privé-instanties prijzen uit aan jonge onderzoekers.