Onderzoek

Odysseus 2024: Ben jij een postdoctorale onderzoeker die zijn carrière buiten Vlaanderen heeft opgebouwd? Heb je interesse om je professionele reis voort te zetten aan de Universiteit Gent? We nodigen enthousiaste kandidaten uit selecte vakgebieden uit om deel te nemen aan het Odysseusprogramma 2024. Dit programma biedt niet alleen aanzienlijke onderzoeksfinanciering bij succesvolle toekenning, maar ook een vaste professorenpositie aan de Faculteit Wetenschappen. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kun je terecht op onze website.

Team

Onderzoeksgroepen

De onderzoeksgroepen zijn volgens thema ingebed in de vakgroepen. Het onderzoek binnen de faculteit Wetenschappen is heel gevarieerd: van het doorgronden van materie en structuren, over het ontcijferen van de evolutie van een streek of dieren- en plantenpopulatie doorheen de tijd(perken), tot het zoeken naar nieuwe materialen of manieren om virussen te bestrijden. Klik door voor meer informatie over de verschillende onderzoeksgroepen.

Doctoreren

De meest voor de hand liggende manier om zelf deel te nemen aan onderzoek is doctoreren. In de faculteit Wetenschappen worden ongeveer 120 doctoraten per jaar afgelegd. Meer informatie over mogelijke financieringsbronnen, de ondersteuning die geboden wordt en de noodzakelijke administratie zijn te vinden op de algemene pagina’s over doctoreren.