Over de faculteit

Kerntaken

De faculteit Wetenschappen is heel divers. Ze is bezig met de studie van het allerkleinste en het allergrootste in het universum, met levende en niet-levende materie, met kennisvragen op het meest fundamentele niveau en hoogtechnologische toepassingen. Deze diversiteit weerspiegelt zich in de kerntaken van de faculteit:

Dit kan heel specifiek en gespecialiseerd zijn, bv. adviezen aan overheid en instellingen, analyses op aanvraag, ontwikkeling van materialen en technieken voor industriële partners. De contacten hiervoor verlopen rechtstreeks via de onderzoeksgroepen.

'Wetenschap voor iedereen' wordt uitgedragen door verschillende activiteiten voor het brede publiek, scholen, ...

Organisatie

Onderzoek en onderwijs worden georganiseerd binnen de vakgroepen. Zij worden hierbij ondersteund door de logistieke diensten. De organisatie van de faculteit verloopt via tal van raden en commissies.

 

Geschiedenis van de faculteit

Meer over de geschiedenis van onze faculteit kan u lezen op deze pagina. 

Zo kom je te weten dat onze faculteit bij de oprichting van de universiteit in Gent op 25/09/1816 één van de vier stichtende faculteiten was. 

Voor de Alumnidag 2023 werd een heuse tijdslijn uitgewerkt die de geschiedenis van de faculteit visualiseert, van haar ontstaan tot vandaag en met zelfs een blik op de nabije toekomst. Deze tijdslijn (in twee delen: 1817-1930 en 1930-2050) toont de belangrijkste gebeurtenissen die de faculteit hebben getekend. Door te klikken op de QR-codes kan je je verder verdiepen in de ontwikkelingen van de faculteit.