Over de faculteit

Kerntaken

De faculteit Wetenschappen is heel divers. Ze is bezig met de studie van het allerkleinste en het allergrootste in het universum, met levende en niet-levende materie, met kennisvragen op het meest fundamentele niveau en hoogtechnologische toepassingen. Deze diversiteit weerspiegelt zich in de kerntaken van de faculteit:

Dit kan heel specifiek en gespecialiseerd zijn, bv. adviezen aan overheid en instellingen, analyses op aanvraag, ontwikkeling van materialen en technieken voor industriële partners. De contacten hiervoor verlopen rechtstreeks via de onderzoeksgroepen.

'Wetenschap voor iedereen' wordt uitgedragen door verschillende activiteiten voor het brede publiek, scholen, ...

Organisatie

Onderzoek en onderwijs worden georganiseerd binnen de vakgroepen. Zij worden hierbij ondersteund door de logistieke diensten. De organisatie van de faculteit verloopt via tal van raden en commissies.