Monitoraat

... voor studenten

Verder verloop van het academiejaar

De Universiteit Gent werkt met de pandemiematrix van de Vlaamse Universiteiten. In samenspraak met virologen, universiteiten (VLIR), hogescholen (VLHORA) en de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) worden de richtlijnen uitgewerkt.

De Vlaamse overheid heeft - in samenspraak met de rectoren van de Vlaamse universiteiten en mede op advies van heel wat wetenschappers/experten - beslist dat de onderwijsactiviteiten van de universiteiten en de hogescholen in het tweede semester van start zullen gaan in code rood.

Code rood zal aan onze universiteit gedurende zes lesweken (dus tot en met 21 maart 2021) worden aangehouden. Eind februari wordt de epidemiologische toestand opnieuw geëvalueerd, met het oog op de organisatie van de onderwijsactiviteiten in de resterende lesweken.

De organisatie van essentiële practica, het ter beschikking stellen van studieplekken en het aanbieden van extra begeleiding aan studenten in het eerste bachelorjaar, zullen prioritair zijn.

Meer informatie over de organisatie van onze onderwijsactiviteiten in het tweede semester vind je op de UGent-website: https://www.ugent.be/student/nl/wegwijs/kadertweedesemester.htm

Meer info op de webpagina van de Vlaamse Overheid, o.a. draaiboek 2020-2021 voor de universiteiten (https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/draaiboek-2020-2021-universiteiten

Studenten voor studenten

 • De Gentse Studentenraad (GSR) vertegenwoordigt en verdedigt (de belangen van) de studenten bij het universiteitsbestuur. Via dit formulier kunnen studenten al hun bedenkingen en frustraties kwijt. De link staat open tot en met zondag 3 januari.
 • StuW: de Studentenraad van de Faculteit Wetenschappen die studenten vertegenwoordigt op zowel facultair als universitair niveau. Op facultair niveau probeert StuW studenten te verenigingen die zetelen in een van de vele commissies en raden die de universiteit en faculteit rijk is, zoals faculteitsraad, bibliotheekcommissie en de vele opleidingscommissies. (stuw.ugent.be)
 • Chemica: voor studenten Chemie en Biochemie & Biotechnologie (fkgent.be)
 • Gentse Biologische Kring: voor studenten Biologie (biologie-gent.be)
 • Geografica: voor studenten Geografie & Geomatica (geografica.be)
 • Geologica: voor studenten Geologie (fkgent.be)
 • WiNA: voor studenten Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde en Informatica (wina-gent.be)
 • Werkgroep Prime: Studentenvereniging voor mensen met een passie voor Wiskunde (ugent.be)
 • Werkgroep VVN (Vereniging voor Natuurkunde): Studentenvereniging voor mensen met een passie voor Fysica, Sterrenkunde of Engineering (ugent.be)
 • Werkgroep Zeus: Studentenvereniging voor mensen met een passie voor Informatica (ugent.be)

Faculteit Wetenschappen ondersteunt

Heb je een luisterend oor nodig, zit je met vragen over je studieverloop of zoek je hulp bij het studeren, dan kan je terecht bij de FSA en het monitoraat van de faculteit Wetenschappen.

 • De facultaire studentenadministratie  is het eerste contactpunt voor vragen i.v.m. administratie rond studies of examens, het onderwijs- en examenreglement, curricula, ziektemelding tijdens examens, ...
 • Trajectbegeleiding: voor al je vragen rond studiekeuze, curriculum samenstellen, bijzonder statuut, ...
 • Studiebegeleiding: de faculteit Wetenschappen biedt zowel algemene studiebegeleiding (studiemethode, studieplanning, ...) als vakinhoudelijke studiebegeleiding voor basiswetenschappen (wiskunde, fysica, chemie) aan.

Het Fonds Professor Frans Wuytack biedt aan studenten van de faculteit Wetenschappen de mogelijkheid tot een studiebeurs.

Universiteit Gent ondersteunt

 • Tips en tricks via Uforasite 'student@warmUGent' (indien nog niet op Ufora te zien, “via inschrijven voor cursus” selecteer ZX00017)
 • Initiatieven van de studentenpsychologen (www.ugent.be/studentenpsychologen, met o.m.
  • Trainingen rond faalangst, uitstelgedrag, slaapproblemen, verder met angst, efficiënter studeren, ...
  • Individuele afspraak bij onze studentenpsychologen

... voor ouders

De overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit: het is een belangrijke nieuwe stap – niet alleen voor de student, maar ook voor de ouders. Je wordt geconfronteerd met een nieuwe leeromgeving en vele onbekende begrippen uit het jargon van het hoger onderwijs. De ouderinfoavond biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met de universiteit Gent, de faculteit Wetenschappen en de opleiding van je zoon of dochter.

Dit academiejaar werd de ouderinfoavond online aangeboden op donderdag 26 november 2020 (via MS Teams).

Programma

19 u

Verwelkoming door de decaan, prof. Isabel Van Driessche

Voorstelling onderwijsondersteunende diensten door de onderwijsdirecteur, prof. Mieke Adriaens

19.45 u Voorstelling werkring individuele opleidingen

 

Presentatie van de algemene chatsessie (Prof. Van Driessche en Prof. Adriaens)

Infobrochure voor ouders