Studiebegeleiding

Algemene studiebegeleiding

Voor algemene vragen in verband met studiemethode en -planning kan je terecht bij de algemene studiebegeleider. Je kan er terecht voor een individueel gesprek, maar er worden ook groepssessies gegeven.

Contactpersoon: Sandra Vangestel (e-mail: Sandra.Vangestel@UGent.be)

Campus Sterre - Krijgslaan 281, 9000 Gent - Gebouw S2 (3de verdieping)

Tel: +32 9 264 44 50

Eerste sessie studeervaardigheden

In de loop van oktober organiseerde het monitoraat een eerste sessie studeervaardigheden voor de eerstejaarsstudenten

Hierbij kwamen de volgende zaken aan bod:

  • Hoe kan je die grote hoeveelheid leerstof verwerken en onthouden?
  • Hoe maak je een goede planning tijdens het academiejaar?

Er werden algemene tips gegeven om een efficiënte studiehouding te ontwikkelen, maar ook concrete studietips voor de cursussen van het eerste semester kwamen aan bod.

De PDF’s van deze sessie kan je hieronder vinden.

Sessie uitstelgedrag

Op 20 november werd een sessie uitstelgedrag  gegeven in samenwerking met de afdeling Studieadvies. De studentenpsychologe Annick Eelbode ging tijdens deze online sessie in op problematisch uitstelgedrag. Zij reikte een aantal tools aan om meer grip te krijgen op die negatieve gewoonte en zocht samen met de studenten naar manieren om te kunnen beginnen met het studeren.

Tweede sessie studeervaardigheden

Op maandag 23 november organiseerde het monitoraat van de Faculteit Wetenschappen een tweede online sessie rond studeervaardigheden, voor de eerstejaarsstudenten van alle opleidingen samen.

Hierbij kwamen de volgende zaken aan bod:

  • Hoe moet je efficiënt studeren tijdens de blok?
  • Hoe maak je een goede planning tijdens de blok?
  • Welke soorten examenvormen zijn er en hoe kan je je hierop voorbereiden?
  • Waarom is het belangrijk om naar de feedback te gaan?

De PDF van deze sessie kan je hier vinden.

Eerstelijnshulp bij vakinhoudelijke vragen

Voor wie?

Alle studenten Wetenschappen die wiskunde, fysica of chemie uit de eerste bachelor in hun curriculum opgenomen hebben.

Wat doen we?

We helpen je met bijkomende uitleg en extra oefeningen over wiskunde, fysica en chemie. Maar … alleen wanneer deze vakken niet het onderwerp van je opleiding uitmaken.

We schenken extra aandacht aan de overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit. Verder bieden we de nodige ondersteuning om het leerproces (methode, planning, ...) vlotter te laten verlopen.

De begeleiding gebeurt op afspraak, individueel of in kleine groepjes.

Wat doen we niet?

Studeer je Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde of Chemie en heb je vragen over die vakken? Klop dan aan bij de professoren of assistenten van de betrokken vakken. Zij zijn het best geplaatst om je een deskundig antwoord te bezorgen.

Dit geldt ook voor de andere vakken. Neem rechtstreeks contact op met de prof of assistent. Voelt dit onwennig aan? Contacteer dan je trajectbegeleider of tutor.

Voor welke vakken kan je studiebegeleiding krijgen?

Studiebegeleiding Opleiding(en) Vak
Wiskunde Fysica & Sterrenkunde Wiskundige structuren en functies, Prof. dr. J. Vindas Diaz
Vectoranalyse, Prof. dr. D. Peña Peña
Lineaire algebra, Prof. dr. A. Weiermann
Informatica Discrete wiskunde, Prof. dr. B. De Bruyn
Lineaire algebra en meetkunde, dr. S. Rottey
Calculus, N.N.
Chemie Wiskunde: basisconcepten, dr. C. Zamfirescu
Wiskunde: gevorderde technieken, Prof. dr. M. Van Daele
Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geografie & Geomatica, Geologie Wiskunde I en II, Prof. dr. K. Thas
Fysica Wiskunde Algemene Natuurkunde, Prof. dr. F. Callens
Inleiding theoretische fysica, Prof. dr. D. Van Neck
Chemie Fysica I: mechanica, Prof. dr. M. Boone
Fysica II: golven, optica en thermodynamica, Prof. dr. N. Jachowicz
Geologie Fysica 1, Prof. dr. M. Boone
Fysica 2, Prof. dr. N. Jachowicz
Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geografie & Geomatica Fysica I en II, Prof. dr. B. Van Waeyenberge
Chemie Fysica & Sterrenkunde Chemie, Prof. dr. K. Van Hecke
Biochemie & Biotechnologie Algemene chemie, Prof. dr. I. Van Driessche
Chemische structuren, Prof. dr. J. Martins
Biologie, Geologie Algemene chemie I en II, Prof. dr. K. De Buysser
Biologie Organische chemie, Prof. dr. J. Winne
Geografie & Geomatica Chemie, Prof. dr. K. Strubbe

Hoe vraag je studiebegeleiding aan?

Contacteer de trajectbegeleider. Vermeld in je mail: jouw naam, studentennummer, opleiding en naam van het vak waarvoor studiebegeleiding gevraagd wordt.