Studiebegeleiding

Algemene studiebegeleiding

Voor algemene vragen in verband met studiemethode en -planning kan je terecht bij de algemene studiebegeleider. Je kan langskomen voor een individueel gesprek, of je kan een groepssessie volgen. 

  • Info en data algemene groepssessies? Ga naar de Ufora-pagina 'Monitoraat Faculteit Wetenschappen - CX00002'.
  • Heb je een vraag of wil je een individuele afspraak? Contacteer Sandra Vangestel
    Campus Sterre - Gebouw S2 (3de verdieping)
    Krijgslaan 281, 9000 Gent. 
    Tel: +32 9 264 44 50

Vakinhoudelijke studiebegeleiding

Voor de vakken wiskunde, fysica, informatica en chemie van BA1 kan je bijkomende uitleg en extra oefeningen krijgen wanneer deze vakken niet het onderwerp van je opleiding uitmaken. Zo kan een BA1 student Fysica & Sterrenkunde studiebegeleiding wiskunde, informatica en chemie krijgen, maar geen studiebegeleiding fysica. Hiervoor verwijzen we naar de professoren of assistenten van de betrokken vakken.

De begeleiding gebeurt op afspraak, individueel of in kleine groepjes. Je kan studiebegeleiding aanvragen door een mailtje te sturen naar de studiebegeleiders.
Vermeld in je mail: jouw naam, studentennummer, opleiding en naam van het vak waarvoor studiebegeleiding gevraagd wordt.

Studiebegeleiding Wiskunde

Er zijn 3 studiebegeleiders wiskunde: Brecht De Keyser, Cecilia Vargyas en Sabine Schollaert. Omdat zij deeltijds werken, maak je best een afspraak via de algemene studiebegeleider: Sandra Vangestel

Je kan studiebegeleiding wiskunde krijgen voor de volgende vakken:

Opleiding Vak
Fysica & Sterrenkunde Wiskundige structuren en functies, Prof. Vindas Diaz
Vectoranalyse, Prof. Vernaeve
Lineaire algebra, Prof. Van Antwerpen
Informatica Discrete wiskunde, Prof. De Bruyn
Lineaire algebra en meetkunde, Prof. De Medts
Calculus, Prof. Vindas Diaz
Chemie Wiskunde: basisconcepten, Prof. Zamfirescu
Wiskunde: gevorderde technieken, Prof. Zamfirescu
Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geografie & Geomatica, Geologie Wiskunde I en II, Prof. Thas

Studiebegeleiding Fysica

De studiebegeleider fysica is Peter De Smet. Je kan hem contacteren voor hulp bij de volgende vakken:

Opleiding Vak
Wiskunde Algemene Natuurkunde, Prof. Vrielinck
Theoretische mechanica, Prof. Van Neck
Chemie Fysica: mechanica, Prof. Boone
Fysica: golven, optica en thermodynamica, Prof. Pieter Geiregat
Geologie Fysica 1, Prof. Boone
Fysica 2, Prof. Jachowicz
Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geografie & Geomatica Fysica I en II, Prof. Van Waeyenberge

Studiebegeleiding Chemie

Er zijn 2 studiebegeleiders chemie: Karen Saerens en Sylvie Vanderkerken. Je kan hen contacteren voor hulp bij de volgende vakken:

Opleiding Vak Studiebegeleider
Fysica & Sterrenkunde Chemie, Prof. Hens Karen Saerens
Biochemie & Biotechnologie Algemene chemie, Prof. De Buysser Karen Saerens
Chemische structuren, Prof. Hens Sylvie Vanderkerken
Biologie, Geologie Algemene chemie I en II, Prof. De Buysser Karen Saerens
Biologie Organische chemie, Prof. Winne Sylvie Vanderkerken
Geografie & Geomatica Chemie, Prof. Strubbe Sylvie Vanderkerken

Studiebegeleiding Informatica

De studiebegeleider informatica is Sabine de Vreese. Je kan haar contacteren voor hulp bij de volgende vakken:

Opleiding Vak
Wiskunde Programmeren, Prof. Coolsaet
Chemie Programmeren, Prof. Dawyndt
Fysica en Sterrenkunde Programmeren, Prof. Dawyndt

Tutoraat - voor opleiding wiskunde

Voor de eerstejaarsstudenten van de opleiding Wiskunde is er het tutoraat. Via het tutoraat helpen tutors - dit zijn ouderejaarsstudenten - eerstejaarsstudenten hun weg te vinden in het universitaire leven. Wekelijks zit je als eerstejaars samen met de tutor. Dit gebeurt in kleine groepjes, in sessies van 1u15. De tutor geeft advies over je studie-aanpak, geeft informatie over de te verwachten inhoud en zwaarte van de studie, maar je kan er ook terecht voor inhoudelijke vragen over bepaalde vakken.

Meer info: Sandra Vangestel.