Opleidingen

Het vakgebied Wetenschappen bekleedt een heel speciale plaats in onze cultuurgeschiedenis. Nooit tevoren heeft zich zo een grote kennisexplosie voorgedaan die erop gericht is de ons omringende natuur te begrijpen. Dat maakt het ook heel boeiend om hier en nu te leven!

Iedereen kan voor zichzelf wel iets noemen dat verwondering en fascinatie oproept. Dat kan iets tastbaar zijn als de Aarde en het leven ter land of ter zee, maar dat kan ook een concept zijn zoals relativiteitstheorie.

Binnen de faculteit Wetenschappen is er een brede waaier aan mogelijkheden om een opleiding te vinden die aansluit bij jouw interessegebied.

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

Master-na-Bachelor

Master-na-Master

Postgraduaatsopleidingen

Onderwijsinnovatie

Via tal van onderwijsvernieuwingsprojecten, zoals 3D-printing, stembakjes, tablets en blended learning blijft ons onderwijs dynamisch en up-to-date.

Nieuwsgierig ?