Ombudsdienst

Ombudspersonen voor studenten

De ombudsdienst behandelt problemen of klachten van studenten, bemiddelt, geeft advies, informeert.

Maarten Baes Sofie Goormachtig Profielfoto Profielfoto

Prof. dr. Maarten Baes

Krijgslaan 281, S9
9000 Gent
tel: +32 (0)9 264 47 93
maarten.baes@ugent.be

Prof. dr. Sofie Goormachtig

Technologiepark Zwijnaarde 927, VIB
9000 Gent
tel: +32 (0)9 331 39 10
sofie.goormachtig@ugent.be

Prof. dr. Veerle Van Eetvelde

Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
tel: +32 (0)9 264 47 07
veerle.vaneetvelde@ugent.be

Prof. dr. Koen Sabbe

Krijgslaan 281, S8
9000 Gent
tel: +32 (0)9 264 85 11
koen.sabbe@ugent.be

Ombudspersonen voor doctoraatsstudenten

De vertegenwoordigers van de faculteit in de Onderzoeksraad zijn de ombudspersonen voor doctoraatsstudenten.

Profielfoto
Prof. dr. Roosmarijn Vandenbroucke Prof. dr. Christophe Detavernier

Technologiepark Zwijnaarde 71

9052 Zwijnaarde

tel: +32 (0)9 331 37 30

roosmarijn.vandenbroucke@ugent.be

Krijgslaan 281, S1

9000 Gent

tel: +32 (0)9 264 43 54

christophe.detavernier@ugent.be

Zo is er in je omgeving altijd een ombudspersoon gemakkelijk te bereiken. Je kunt echter steeds terecht bij de ombudspersoon van je keuze. Wellicht kies je de ombudspersoon die het best met je opleiding vertrouwd is.

Waarvoor?

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt klachten en treedt op als bemiddelaar bij geschillen.

De ombudspersonen verzekeren volledige discretie en zullen niets ondernemen zonder je toestemming. Uiteraard trachten de ombudspersonen een oplossing te bekomen voor een probleem met oog voor de belangen van alle betrokken partijen (student, prof, assistent, medestudenten, ...).

Je kunt bij de ombudspersoon zeker terecht in volgende gevallen (niet beperkend):

 • Je hebt een klacht i.v.m. lessen, oefeningen, practica, syllabi, examens, examenschikkingen, andere praktische schikkingen,... die je om een of andere reden niet rechtstreeks met de betrokkene (prof, lesgever, assistent, ...) kunt regelen. Nochtans heb je redelijke argumenten om een oplossing te vragen.
 • Je hebt een geschil met een prof of een assistent dat niet opgelost raakt. Je wenst een onafhankelijke bemiddeling.
 • Je voelt je benadeeld in je rechten als student.
 • Je wenst toelichtingen bij je rechten en plichten als student, bij de gang van zaken in je opleiding,...
 • Je wenst te weten wat je te doen staat bij ziekte, afwezigheid, een onvoorziene omstandigheid, bij veranderen van richting, bij stopzetten van je studie,...
 • Je wenst gewoon even je hart te luchten of je wrevel te uiten.

Hoe contacteren?

 • Je contacteert de ombudspersoon naar je keuze telefonisch of via e-mail, of je komt gewoon bij hem langs.
 • Je zet kort uiteen waarom je op hem een beroep wenst te doen. Geef aan hoe de ombudspersoon je kan bereiken.
 • De ombudspersoon zal je zo snel mogelijk contacteren.
 • In bepaalde gevallen zal hij je reeds de oplossing, de informatie of het advies doorgeven.
 • In andere gevallen zal hij je uitnodigen om bij hem langs te komen om het probleem nader te bekijken. Hij zal dan toelichten wat er verder kan gedaan worden.
 • Ook tijdens de examenperiodes en de periode net na de proclamatie zijn de ombudspersonen ter beschikking voor raad, advies of toelichtingen.
 • Indien je via de ombudsdienst van de faculteit geen redelijke genoegdoening hebt verkregen voor je klacht of probleem, dan kan je nog terecht bij de institutionele ombudspersoon, die optreedt als institutionele ombudsdienst.
 • Alleen jij als student kan de ombudspersoon raadplegen. Niemand anders kan dit doen in jouw plaats.