Informatie voor alumni

Informatie voor alumni

Registratie voor laatstejaars Wetenschappen

We peilen graag naar de plannen die laatstejaars hebben na hun afstuderen en blijven graag met hen in contact.

Vul hier een korte vragenlijst in.

Geschiedenis van de faculteit Wetenschappen (Alumnidag 2023)

Aan de hand van de tijdlijn visualiseren we de geschiedenis van de faculteit Wetenschappen, van haar ontstaan in 1817 tot heden en zelfs met een blik op de nabije toekomst.

Lees verder

Lezingen "Vrienden van de Wetenschappen"

Aanbod 2023-2024

De lezingen van de Vrienden van de Wetenschappen door op de eerste dinsdag van de maanden oktober – mei (met uitzondering van januari en april) op de Campus Sterre, gebouw S2 – ingangsdeur kant gebouw S3 (en niet langer gebouw S9). Het startuur is 19 uur; de lezing wordt afgesloten met een kleine receptie. Toegang is gratis, maar inschrijven verplicht.

Noteer alvast volgende data en sprekers.

7/05/2024        dr. Ellen Danneels                      Honingbijvolken als indicator voor milieuverontreiniging

In een bijenvolk verzamelen gemiddeld 40.000 hardwerkende werksters in een straal van 3 km rondom hun thuis alles wat ze nodig hebben om te overleven. Tijdens hun vele bloembezoeken pikken ze heel wat stoffen op uit hun omgeving die geconcentreerd worden in hun opslagplaatsen binnenin de bijenkast. Het is een ideale plek om milieuverontreiniging te meten, zoals luchtverontreiniging, microplastics, zware metalen en pesticiden.  
Verspreid over 27 Europese landen nemen imkers in 2023 deel aan het burgerwetenschapsproject INSIGNIA-EU. Zij namen op niet-invasieve manieren stalen uit hun bijenvolken om zo een beeld te krijgen van de milieuverontreiniging in de directe omgeving van hun bijenstand. Je kan dit project volgen op www.insignia-bee.eu of je inschrijven voor hun nieuwsbrief en zo alle info uit eerste hand ontvangen. 

3/10/2023         prof. dr. Dominique Adriaens    In het spoor van de mens. Een evolutionaire zoektocht naar onze voorouders

Niets is geweldiger dan de mens. Geen enkele andere diersoort is intelligent genoeg om een ruimtetuig te bouwen dat onze planeet kan verlaten en heeft tegelijk de kracht om zijn eigen leefwereld domweg te vernietigen. Toch zijn we biologisch gezien simpelweg mensapen. Hoe zijn we geworden wie we zijn? Welke belangrijke stappen gaven onze hersenen de ruimte om zich verder te ontwikkelen? En waarom floreerden onze voorouders, terwijl andere mensensoorten uitstierven? In deze lezing gaat evolutiebioloog Dominique Adriaens op zoek naar de vergeten geschiedenis van de eerste mensen, vanaf het moment dat we afsplitsten van de bonobo's en chimpansees tot de moderne mens. Hij zoekt de verhalen achter de fossielen en toont aan dat het menselijk lichaam zich laat lezen als een evolutionair boek, dat even complex is als spannend.

7/11/2023          dr. Sara Top                                 De uitdagingen van het stadsklimaat

In de stad worden gemiddeld warmere temperaturen gemeten dan op het platteland. Naast de globale klimaatverandering zorgen karakteristieken van een stad voor lokale veranderingen in het klimaat en dit is van belang om in rekening te brengen als we ons willen aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering. Maar aan welke veranderingen in het stadsklimaat kunnen we ons verwachten? En wat kunnen we doen? In deze lezing kom je te weten wat we al weten over de invloed van steden op het klimaat en voor welke uitdagingen we nog staan.

5/12/2023         prof. dr. Christophe Scholliers    De kracht van (programmeer)talen voor het oplossen van problemen

In deze lezing krijg je een overzicht van wat programmeertaalparadigma's zijn en waarom het van cruciaal belang is om hierover meer te weten, zelfs als je geen informaticus bent!
Voor velen van ons lijkt de wereld van programmeren en programmeertaalparadigma's misschien een ver-van-mijn-bedshow, maar het is eigenlijk een onderwerp dat ons allemaal aangaat. Programmeertaalparadigma's zijn als de bouwstenen van de digitale wereld om ons heen. Programmeertalen zijn in essentie de taal die we gebruiken om computers problemen te laten oplossen.
Elk programmeertaalparadigma heeft zijn eigen kenmerkende eigenschappen en aanpak, vergelijkbaar met hoe een hegschaar en een grasmaaier verschillende doelen dienen in de tuinwereld. Het kiezen van het juiste programmeertaalparadigma is vergelijkbaar met het selecteren van het juiste gereedschap voor een specifieke taak. Het kan het verschil maken tussen een probleem snel oplossen en uren worstelen met weinig resultaat.
Dus, zelfs als je geen informaticus bent, is begrijpen hoe deze paradigma's werken, essentieel. Het kan je helpen beter te begrijpen hoe technologie werkt, problemen op te lossen en effectief te communiceren. Het is als het leren van een nieuwe taal - het opent de deur naar een hele nieuwe wereld van mogelijkheden en begrip in de moderne samenleving.

6/02/2024        prof. dr. Savvas Savvides            De magische 3D-wereld van onze biomoleculen door de lens van de structurele biologie

De structuur van biologische macromoleculen (eiwitten, DNA, RNA, koolhydraten) is onlosmakelijk verbonden met hun functie in levende organismen. Daarom is de ontrafeling van hun 3D-structuur tot atomaire resolutie van cruciaal belang voor ons begrip van de rol van biologische macromoleculen in fysiologie en ziekte op moleculair niveau. Tegelijkertijd dient dergelijke wetenschappelijke kennis momenteel als drijvende kracht voor de ontwikkeling van innovatieve therapeutica en de engineering van biomacromoleculen om hun functie in fysiologie en ziekte te moduleren. De steeds groeiende behoefte om de structuur-functie relaties van biologische macromoleculen vast te stellen heeft geleid tot de ontwikkeling van de structurele biologie als een interdisciplinaire wetenschappelijke discipline die zich bevindt op het kruispunt van de moleculaire biologie, de biochemie, de fysica en de chemie. Mijn presentatie neemt je mee op een reis door de fascinerende wereld van onze biologische macromoleculen, in het bijzonder eiwitten, door de lens van de structurele biologie.

5/03/2024        prof. dr. Amaury Frankl              Blik op het globale zuiden – landdegradatie als bron van ongelijkheid

Hebben we nog slechts 60 oogsten over voordat de grond uitgeput raakt en de bodem letterlijk "op" is? Na klimaatverandering en biodiversiteitsverlies lijkt het erop dat het aardoppervlak ook in een diepe crisis verkeert. Onze voortdurende expansie in landgebruik heeft het landschap ingrijpend veranderd, vooral door ontbossing voor agrarische uitbreiding, wat heeft geleid tot een vicieuze cyclus van landdegradatie. Deze cyclus bereikt zijn hoogtepunt wanneer vruchtbare grond verdwijnt door erosie. Op wereldwijde schaal is bodemerosie erkend als een urgente bedreiging, die bijzonder hard toeslaat in het globale zuiden. Tijdens deze lezing duiken we dieper in onze relatie met de natuur vanuit een bodemgericht perspectief en verkennen we de ongelijke uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd wanneer het land degradeert.

Permanente navorming en scholing

Via het programma van het Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen.

Verenigingen

Activiteiten voor alumni

Uw zoekopdracht leverde geen resultaten op.

Vereniging Gentse Geografen

Lees verder...

Registratie laatstejaars Wetenschappen

Lees verder...

Geschiedenis van de faculteit Wetenschappen

WE - periode 1817-1930
Periode 1817-1930
WE - periode 1930-2050
Periode 1930-2050

Aan de hand van de tijdlijn visualiseren we de geschiedenis van de faculteit Wetenschappen, van haar ontstaan in 1817 tot heden en zelfs met een blik op de nabije toekomst.

Het toont de belangrijke gebeurtenissen die de Faculteit Wetenschappen hebben getekend, situeert de panden waar ze haar intrek heeft genomen en stelt professoren uit het verleden of gebeurtenissen die de faculteit tekenden in de kijker.

Door te klikken op de QR-codes kan de lezer zich verder verdiepen in de ontwikkelingen van de faculteit, haar gebouwen en de personen die het onderzoek aan de faculteit mee vorm hebben gegeven.

We danken alvast al diegenen die hebben bijgedragen aan het initiatief van de tijdlijn van de Faculteit Wetenschappen: Marc Antrop, Philippe De Maeyer, Beata De Vliegher, Eric Goethals, Christine Iserentant, Jozef Van Beeumen, Guido Vanden Berghe, Isabel Van Driessche, Wim Van Roy, alsook het Universiteitsarchief en de verschillende vakgroepen die hebben bijgedragen.

We verwelkomen graag alle ideeën van aanvullingen (alumni.we@ugent.be).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Using a timeline, we visualise the history of the Faculty of Sciences, from its origins in 1817 to the present and even looking into the near future.

It shows the important events that marked the Faculty of Sciences, situates the buildings it moved into and highlights professors from the past or events that marked the faculty.

Clicking the QR codes allow the reader to delve further into the developments of the faculty, its buildings and the people who helped shape the research at the faculty.

We thank all those who contributed to the Faculty of Sciences timeline initiative: Marc Antrop, Philippe De Maeyer, Beata De Vliegher, Eric Goethals, Christine Iserentant, Jozef Van Beeumen, Guido Vanden Berghe, Isabel Van Driessche, Wim Van Roy, as well as the University Archive and the various departments that contributed.

We welcome any ideas of additions (alumni.we@ugent.be).

Geschiedenis van de faculteit Wetenschappen - 1817-1930

Geschiedenis van de faculteit Wetenschappen - 1930-2050