Informatie voor alumni

Registratie voor laatstejaars Wetenschappen

We peilen graag naar de plannen die laatstejaars hebben na hun afstuderen en blijven graag met hen in contact.

Vul hier een korte vragenlijst in.

Geschiedenis van de faculteit Wetenschappen (Alumnidag 2023)

Aan de hand van de tijdlijn visualiseren we de geschiedenis van de faculteit Wetenschappen, van haar ontstaan in 1817 tot heden en zelfs met een blik op de nabije toekomst.

Lees verder

Lezingen "Vrienden van de Wetenschappen"

Aanbod 2023-2024

De lezingen van de Vrienden van de Wetenschappen werden omwille van Covid on hold geplaatst, maar worden in het komende academiejaar 2023-2024 hernomen.

Ze gaan door op de eerste dinsdag van de maanden oktober – mei (met uitzondering van januari en april) op de Campus Sterre, gebouw S2 – ingangsdeur kant gebouw S3 (en niet langer gebouw S9). Het startuur is 19 uur; de lezing wordt afgesloten met een kleine receptie. Toegang is gratis, maar inschrijven verplicht (verdere info hierover volgt).

Noteer alvast volgende data en sprekers.

3/10/2023         prof. dr. Dominique Adriaens    In het spoor van de mens. Een evolutionaire zoektocht naar onze voorouders  (Schrijf je hier in) - VOLZET

Niets is geweldiger dan de mens. Geen enkele andere diersoort is intelligent genoeg om een ruimtetuig te bouwen dat onze planeet kan verlaten en heeft tegelijk de kracht om zijn eigen leefwereld domweg te vernietigen. Toch zijn we biologisch gezien simpelweg mensapen. Hoe zijn we geworden wie we zijn? Welke belangrijke stappen gaven onze hersenen de ruimte om zich verder te ontwikkelen? En waarom floreerden onze voorouders, terwijl andere mensensoorten uitstierven? In deze lezing gaat evolutiebioloog Dominique Adriaens op zoek naar de vergeten geschiedenis van de eerste mensen, vanaf het moment dat we afsplitsten van de bonobo's en chimpansees tot de moderne mens. Hij zoekt de verhalen achter de fossielen en toont aan dat het menselijk lichaam zich laat lezen als een evolutionair boek, dat even complex is als spannend.

7/11/2023          dr. Sara Top                                 De uitdagingen van het stadsklimaat

In de stad worden gemiddeld warmere temperaturen gemeten dan op het platteland. Naast de globale klimaatverandering zorgen karakteristieken van een stad voor lokale veranderingen in het klimaat en dit is van belang om in rekening te brengen als we ons willen aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering. Maar aan welke veranderingen in het stadsklimaat kunnen we ons verwachten? En wat kunnen we doen? In deze lezing kom je te weten wat we al weten over de invloed van steden op het klimaat en voor welke uitdagingen we nog staan.

5/12/2023         prof. dr. Christophe Scholliers    De kracht van (programmeer)talen voor het oplossen van problemen

6/02/2024        prof. dr. Savvas Savvides            De magische 3D-wereld van onze biomoleculen door de lens van de structurele biologie

5/03/2024        prof. dr. Amaury Frankl              Blik op het globale zuiden – landdegradatie als bron van ongelijkheid

Hebben we nog slechts 60 oogsten over voordat de grond uitgeput raakt en de bodem letterlijk "op" is? Na klimaatverandering en biodiversiteitsverlies lijkt het erop dat het aardoppervlak ook in een diepe crisis verkeert. Onze voortdurende expansie in landgebruik heeft het landschap ingrijpend veranderd, vooral door ontbossing voor agrarische uitbreiding, wat heeft geleid tot een vicieuze cyclus van landdegradatie. Deze cyclus bereikt zijn hoogtepunt wanneer vruchtbare grond verdwijnt door erosie. Op wereldwijde schaal is bodemerosie erkend als een urgente bedreiging, die bijzonder hard toeslaat in het globale zuiden. Tijdens deze lezing duiken we dieper in onze relatie met de natuur vanuit een bodemgericht perspectief en verkennen we de ongelijke uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd wanneer het land degradeert.

7/05/2024        dr. Ellen Danneels                      Honingbijvolken als indicator voor milieuverontreiniging

Permanente navorming en scholing

Via het programma van het Instituut voor Permanente Vorming in de Wetenschappen.

Verenigingen

Activiteiten voor alumni