Vereniging Gentse Geografen

VGG - Vereniging Gentse Geografen

De VGG verstevigt de band tussen de UGent, de vakgroep Geografie en de afgestudeerde geografen, geomatici en landmeters.

Over ons ...

Het lidgeld bedraagt 5,00 euro. Je wordt dan automatisch ook lid van de koepel Alumni UGent.

meer info

Activiteiten VGG

wordt aangevuld

Voorbije activiteiten

2024-03-28: Lezing door Jan Trachet (Vakgroep Archeologie, UGent). Sint-Niklaas, voormalig Mercatormuseum. Pieter Pourbus, cunstwercker in caerte.

2024-04-13 - 2024-09-01: Tentoonstelling - Rebel Garden. Brugge, Groeningemuseum - Gruuthusemuseum - Museum Sint-Janshospitaal. https://www.museabrugge.be/kalender/tentoonstellingen/rebelgarden

2024-04-27: Lezing door Nick Van Remortel (Universiteit Antwerpen). Gent, Volkssterrenwacht Armand Pien. De Einsteintelescoop, een kosmische revolutie.

2024-05-07: Lezing door Ellen Danneels (Imker-conservator, Vakgroep Biochemie en Microbiologie, UGent). Gent, Campus Sterre, gebouw S2. Honingbijvolken als indicator voor milieuverontreiniging. https://www.ugent.be/we-alumni

tot 2024-06-09: Tentoonstelling - Food for Thought. Amsterdam, Scheepvaartmuseum. https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/doen/tentoonstellingen/food-for-thought

Het VGG archief

Fotomateriaal

Documenten