Trajectbegeleiding

Waarvoor kan je bij de trajectbegeleider terecht?

Alle studenten aan de Faculteit Wetenschappen kunnen met hun vragen en problemen die te maken hebben met studievoortgang terecht bij de trajectbegeleider.

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke topics. Heb je hierover nog vragen of nood aan een individueel gesprek, contacteer de trajectbegeleider.

Heb je nog vragen als toekomstige student? Ook jij kan je richten tot de trajectbegeleider.

Opleidingsaanbod

Studietraject, GIT en studievoortgang

Vrijstellingen

Wie houder is van creditbewijzen, van eerder verworven kwalificaties (EVK) of van een bewijs van bekwaamheid op basis van eerder verworven competenties kan bij de curriculumcommissie een vrijstelling vragen voor bepaalde opleidingsonderdelen.  Je kan dus geen vrijstelling aanvragen op basis van een vak waarvoor je gedelibereerd bent. Indien de vrijstelling wordt toegekend, word je vrijgesteld van de verplichting om het examen van het 'gelijkaardig' opleidingsonderdeel af te leggen.

Het reglement over vrijstellingen vind je in artikel 29 van het Onderwijs- en examenreglement .

Hoe aanvragen?

Deadlines

Uiterste indiendata voor vrijstellingsaanvragen:

  • voor vakken van het eerste semester: 14 november
  • voor vakken van het tweede semester en voor jaarvakken: 28 februari

Heroriëntering

Advies over

Ben je zeker van een overstap naar een opleiding buiten de faculteit Wetenschappen, neem dan meteen contact op met de trajectbegeleider van je nieuwe faculteit of je nieuwe onderwijsinstelling. Die persoon zal je correct kunnen informeren over een overstap-traject, mogelijke vrijstellingen, inschrijvingswijze bij aanvang van het 2de semester,…

Reglementen & contracttypes

Bijzonder statuut

Begeleide doorverwijzing

Contact

dr. Sanne Kiekens
Trajectbegeleider

Maak een online afspraak of een on campus afspraak 

Campus Sterre - Gebouw S2 (3de verdieping - ingang kant S1)
Krijgslaan 281 - 9000 Gent

E-mail: Sanne.Kiekens@UGent.be

Tel: +32 9 264 50 53