Trajectbegeleiding

Voor wie?

Alle studenten aan de Faculteit Wetenschappen kunnen met hun vragen en problemen die te maken hebben met studievoortgang terecht bij de trajectbegeleider.

Heb je nog vragen als toekomstige student? Ook jij kan je richten tot de trajectbegeleider.

Waarvoor kan je bij de trajectbegeleider terecht?

Informatie over

Feedback over

 • studierendement, studievaardigheden, studieresultaten
 • tussentijdse en eindresultaten op het vlak van studiemethodiek en -planning

Vertrouwelijk gesprek i.v.m.

 • studieadvies: analyse van studieresultaten, studiegedrag, geschiktheid en motivatie
 • problemen die een invloed hebben op de studie en het studeren
 • heroriëntering indien je een andere richting zou willen volgen

Advies over

 • heroriëntering, spoorwissel (verandering van studierichting, zowel binnen als tussen faculteiten) en toekomstmogelijkheden
 • samenstelling curriculum

Begeleide doorverwijzing naar de

 • studiebegeleiders, assistenten of professoren voor vakinhoudelijke vragen
 • centrale studieadviseurs voor opleidingsoverschrijdende of ernstige leerproblemen
 • psychologen voor een ruimere psycho-sociale opvang of voor ernstige psychische problemen
 • studentenartsen voor lichamelijke en medische problemen
 • ombudsdienst voor het oplossen van geschillen
 • CKO voor opmerkingen i.v.m. de kwaliteit van het onderwijs

Contactgegevens

dr. Sanne Kiekens
Trajectbegeleider

Campus Sterre - Gebouw S2 (3de verdieping)
Krijgslaan 281 - 9000 Gent

E-mail: Sanne.Kiekens@UGent.be

Maak een afspraak: online of on campus.

Tel: +32 9 264 50 53