Trajectbegeleiding

Voor wie?

Alle studenten aan de Faculteit Wetenschappen kunnen met hun vragen en problemen die te maken hebben met studievoortgang terecht bij de trajectbegeleider.

Heb je nog vragen als toekomstige student? Ook jij kan je richten tot de trajectbegeleider.

Waarvoor kan je bij de trajectbegeleider terecht?

Informatie over

Feedback over

 • studierendement, studievaardigheden, studieresultaten
 • tussentijdse en eindresultaten op het vlak van studiemethodiek en -planning

Vertrouwelijk gesprek i.v.m.

 • studieadvies: analyse van studieresultaten, studiegedrag, geschiktheid en motivatie
 • problemen die een invloed hebben op de studie en het studeren
 • heroriëntering indien je een andere richting zou willen volgen

Advies over

 • studiemethode en studieplanning: individueel of in groep
 • het omgaan met uitstelgedrag, examenstress, faalangst, …
 • heroriëntering, spoorwissel (verandering van studierichting, zowel binnen als tussen faculteiten) en toekomstmogelijkheden

Begeleide doorverwijzing naar de

 • studiebegeleiders, assistenten of professoren voor vakinhoudelijke vragen
 • centrale studieadviseurs voor opleidingsoverschrijdende of ernstige leerproblemen
 • psychologen voor een ruimere psycho-sociale opvang of voor ernstige psychische problemen
 • studentenartsen voor lichamelijke en medische problemen
 • ombudsdienst voor het oplossen van geschillen
 • CKO voor opmerkingen i.v.m. de kwaliteit van het onderwijs

Wie?

Beata De Vliegher
Trajectbegeleider

Campus Sterre - Krijgslaan 281 - Gebouw S2 (3de verdieping)
9000 Gent

Tel: +32 9 264 50 53

E-mail: Beata.DeVliegher@UGent.be