Vrijstellingen

Wie houder is van creditbewijzen, van eerder verworven kwalificaties (EVK) of van een bewijs van bekwaamheid op basis van eerder verworven competenties kan bij de curriculumcommissie een vrijstelling vragen voor bepaalde opleidingsonderdelen. 

Je kan dus geen vrijstelling aanvragen op basis van een vak waarvoor je gedelibereerd bent. 

De uiteindelijke beslissing over de aanvraag wordt genomen door de curriculumcommissie van de faculteit op basis van het dossier dat je indiende via OASIS. 

Het reglement over vrijstellingen vind je in artikel 29 van het Onderwijs- en examenreglement .

Aanvraagdossier samenstellen en indienen

Het is aan jou om duidelijk te motiveren  dat de inhouden en competenties die gerealiseerd worden in het vak waarvoor je vrijstelling vraagt, reeds zijn verworven. Vertrekbasis is de studiefiche van het vak waarvoor men vrijstelling vraagt (studiekiezer). 

Zorg dat je dossier volledig is. Onvolledige dossiers worden niet behandeld. 

 • Stap 1: Registreer je of meld je aan in Oasis en klik in het linkermenu in de tab Curriculum op Vrijstellingen.
 • Stap 2: Maak een nieuwe aanvraag aan via ‘Aanvraag toevoegen’ en vul alle gevraagde gegevens in. Controleer je voorgeschiedenis (of vul aan) en selecteer de juiste opleiding.
 • Stap 3: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen.
 • Stap 4: Voeg één of meerdere opleidingsonderdelen toe op basis waarvan je deze vrijstelling aanvraagt (als deze stap wordt overgeslaan, is het dossier onvolledig en wordt het niet behandel)
 • Stap 5: Voeg alle nodige documenten toe om je aanvraag te staven:
  • kopie van de puntenlijst waaruit blijkt dat de credit werd verworven
  • studiefiches van de opleidingsonderdelen op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt (= studiefiche van het academiejaar waarin de credit werd behaald)
  • kopie van creditbewijzen en/of andere kwalificatiebewijzen (enkel vereist indien de opleiding niet werd gevolgd aan de UGent)
 • Stap 6: Voeg eventueel een opmerking en/of motivatie toe aan je aanvraag.
 • Stap 7: Controleer of je alle gegevens correct hebt ingevuld en alle verplichte bijlages hebt toegevoegd en dien je aanvraag in.

Handleiding "vrijstelling aanvragen"

Deadlines

 • vrijstelling voor 1ste semester vakken: tot en met 14 november
 • vrijstelling voor 2de semester vakken: tot en met de laatste dag van februari

Opnemen van een vervangvak

 • Ben je vrijgesteld voor een keuzevak in de masteropleiding op basis van een vak uit de bacheloropleiding waarmee je rechtstreeks kan inschrijven in die masteropleiding? Dan wordt het vrijgestelde vak geregistreerd in het curriculum maar ben je verplicht om een ander keuzevak van minstens evenveel studiepunten als het vrijgestelde keuzevak op te nemen (art. 42 OER).

Beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van de examencommissie inzake vrijstellingen

Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie betreffende je aanvraag voor vrijstellingen? In dat geval kan je in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Interne Beroepscommissie. De interne beroepsprocedure staat in het Onderwijs- en examenreglement beschreven.

Vragen? Contacteer de trajectbegeleider!

Campus Coupure (bio-ingenieuropleidingen en Engelstalige masteropleidingen):

Campus Schoonmeersen en Kortrijk (industrieel ingenieuropleidingen)

  Gerelateerde inhoud