Vakgroepen

Omgeving (BW20)

Plant en gewas (BW21)

Dierwetenschappen en aquatische ecologie (BW22)

Levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en gezondheid (BW23)

Groene chemie en technologie (BW24)

Campus Coupure Gent

Campus Schoonmeersen - Kortrijk - Korea

Biotechnologie (BW25)

Data-analyse en wiskundige modellering (BW26)

Landbouweconomie (BW27)