Overzicht publicaties FBW

BW01: Landbouweconomie

BW02: Plantaardige productie

BW03: Gewasbescherming

BW04: Bos- en waterbeheer

BW05: Biosysteemtechniek

BW06: Biochemische & microbiële technologie

BW07: Voedselveiligheid & voedselkwaliteit

BW08:Toegepaste analytische & fysische chemie

BW09: Toegepaste ecologie & milieubiologie

BW10: Wiskundige modellering, Statistiek en Bio-informatica

BW11: Duurzame Organische Chemie en Technologie

BW12: Bodembeheer

BW13: Dierlijke productie

BW14: Moleculaire biotechnologie

BW15: Toegepaste biowetenschappen

BW16: Industriële Biologische Wetenschappen