Infodag Wetenschappen 2022

Laatste update: 12 mei 2022.

Vond plaats op zaterdag 12 maart 2022 - 10.00 u - 17.00 u

op Campus Ledeganck, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent

Nog interesse in andere opleidingen: www.ugent.be/infodagen

Heb je na het bekijken van de online informatie toch nog vragen? Contacteer ons.

 

Ontdek de faculteit Wetenschappen

Over de faculteit Wetenschappen

"... Onderstaande presentatie geeft je indrukken over de faculteit Wetenschappen waar we trots op zijn: ons studieaanbod dat jaarlijks wordt bijgewerkt om performante en toekomstgerichte opleidingen aan te bieden; onze studiebegeleiding waarin vele medewerkers actief zijn om inhoudelijke, informatieve en welzijnsondersteuning te bieden; onze internationale contacten; ons internationaal toponderzoek en valorisatie ..."

Ontdek de faculteit Wetenschappen

Faculteit Wetenschappen zet volop in op activerend leren

Opleidingsspecifieke informatie

Biochemie & Biotechnologie
Biologie
Chemie
Fysica & Sterrenkunde
Geografie & Geomatica
Geologie
Informatica
Wiskunde

Internationale ervaring

Je kan tijdens (en na) je opleiding naar het buitenland om er te studeren, voor je masterproef of voor een stage.

Bekijk meer getuigenissen binnen en buiten Europa

Voorkennis en voorbereiding

Zorg dat je genoeg wiskunde en wetenschappen hebt in de laatste jaren van het secundair onderwijs: minstens 4 uur en bij voorkeur 6 uur wiskunde per week.

Met de ijkingstoets Wetenschappen kan je nagaan of je de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden bezit om één van onze wetenschapsopleidingen aan te vatten. De toets is verplicht om te kunnen inschrijven voor de opleidingen Wiskunde en Fysica & Sterrenkunde, maar niet verplicht voor de opleidingen Informatica, Chemie, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geologie, Geografie & Geomatica). De ijkingstoets Wetenschappen wordt simultaan aan de UGent, KU Leuven, KULAK, UAntwerpen en VUB (enkel verplichte toets) georganiseerd. Je kan aan eender welke instelling deelnemen, ongeacht de universiteit waar je uiteindelijk wil studeren. Inschrijven voor de ijkingstoets is verplicht. De ijkingstoets Wetenschappen zal plaatsvinden op maandag 4 juli.

Raadpleeg de folder voor de verplichte ijkingstoets (wiskunde, fysica & sterrenkunde) en deze voor de niet-verplichte ijkingstoets (informatica, chemie, biologie, biochemie é biotechnologie, geologie, geografie & geomatica).

Om je optimaal voor te bereiden kan je deelnemen aan één van de vakantiecursussen begin september of zelfstandig oefenreeksen maken.

Vakantiecursussen Chemie en Wiskunde

Chemie - 5/09-9/09/2022

Wiskunde voor wiskundige opleidingen: wiskunde, fysica & sterrenkunde, informatica - 12/09-16/09/2022

Wiskunde voor niet-wiskundige opleidingen: chemie, biologie, biochemie & biotechnologie, geografie & geomatica, geologie - 12/09-22/09/2022

Usolv-it: oefenreeksen wiskunde en chemie

Welke laptop heb je nodig?

Wil je een nieuwe laptop aanschaffen, hou dan rekening met de minimumvereisten (update 25/11/2021).

Studentenbegeleiding

Zowel voor en tijdens je studies staan we klaar met persoonlijke studiebegeleiding en -advies op maat:

Monitoraat

  • Trajectbegeleiding
  • Algemene studiebegeleiding
  • Vakinhoudelijke studiebegeleiding
  • Tutoraat

Taalbegeleiding en -advies

Afdeling studieadvies

Studentenartsen

Praktische informatie

Heb je vragen over leerkrediet, aanvraag studiebeurs, inschrijving, studiegeld, lesrooster, raadpleeg deze pagina.

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning, Campus Sterre, gebouw S2, 3de verd, Krijgslaan 281, 9000 Gent

Heb je vragen over

  • opleidingen, studiekeuze, samenstelling curricula, bijzonder statuut, contacteer: Sanne Kiekens (e-mail: sanne.kiekens@ugent.be)
  • planning, studiemethode, algemene en vakinhoudelijke begeleiding, …, contacteer: Sandra Vangestel (e-mail: )
  • administratie en reglementering rond studies of examens, opleidingen, curricula, ziektemelding tijdens examens, …, contacteer de facultaire studentenadministratie (FSA): Joeri Delamane (e-mail: ) of Iona Tielemans (e-mail: )
  • aanvraag bijzonder statuut op basis van functiebeperking, contacteer Stijn Defruyt (Home Vermeylen, Stalhof 6, 9000 Gent, e-mail: stijn.defruyt@ugent.be) / vanaf 1/06 contacteer Evelien Halewyck (Home Vermeylen, Stalhof 6, 9000 Gent, e-mail: evelien.halewyck@ugent.be)
  • aanvraag bijzonder statuut op basis van topsport, contacteer Hans Vanooteghem (GUSB, Watersportlaan 3, 9000 Gent, e-mail: hans.vanooteghem@ugent.be)

of neem contact op met de onderwijsdirecteur, Prof. dr. Mieke Adriaens (e-mail: mieke.adriaens@ugent.be) of de decaan, Prof. dr. Isabel Van Driessche (e-mail: isabel.vandriessche@ugent.be)