Monitoraat

NOOD AAN STUDIEBEGELEIDING?
- Algemene begeleiding (studieplanning, -houding, -methode), contacteer Sandra Vangestel
- Vakinhoudelijke begeleiding (eerstejaarsvakken wiskunde, fysica, chemie)
      - Voor de vakken Fysica contacteer je de studiebegeleider Peter De Smet of Sandra Vangestel

      - Voor de vakken Algemene Chemie (opleidingen Biochemie & Biotechnologie, Biologie, Geologie, Fysica & Sterrenkunde)
      contacteer je de studiebegeleider Karen Saerens of Sandra Vangestel

      - Voor het vak Chemie (opleiding Geografie & Geomatica) en de vakken Chemische structuren / Organische chemie
      (opleidingen Biochemie & Biotechnologie, Biologie) contacteer je de studiebegeleider Sylvie Vanderkerken of
      Sandra Vangestel

      - Voor de vakken Wiskunde contacteer Sandra Vangestel. Vermeld in je mail: jouw naam, studentennummer, opleiding en
      naam van het vak waarvoor studiebegeleiding gevraagd wordt.

VRAGEN ROND JE STUDIEVOORTGANG?

Contacteer de trajectbegeleider

... voor studenten

Studenten voor studenten

 • De Gentse Studentenraad (GSR) vertegenwoordigt en verdedigt (de belangen van) de studenten bij het universiteitsbestuur.
 • StuW: de Studentenraad van de Faculteit Wetenschappen die studenten vertegenwoordigt op zowel facultair als universitair niveau. Op facultair niveau probeert StuW studenten te verenigingen die zetelen in een van de vele commissies en raden die de universiteit en faculteit rijk is, zoals faculteitsraad, bibliotheekcommissie en de vele opleidingscommissies. (stuw.ugent.be)

 • Chemica: voor studenten Chemie en Biochemie & Biotechnologie (chemica.fkgent.be)
 • Gentse Biologische Kring: voor studenten Biologie (biologie-gent.be)
 • Geografica: voor studenten Geografie & Geomatica (geografica.be)
 • Geologica: voor studenten Geologie (geologica.fkgent.be)
 • WiNA: voor studenten Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde en Informatica (wina-gent.be)
 • Werkgroep Prime: Studentenvereniging voor mensen met een passie voor Wiskunde (prime.ugent.be)
 • Werkgroep VVN (Vereniging voor Natuurkunde): Studentenvereniging voor mensen met een passie voor Fysica, Sterrenkunde of Engineering (vvn.ugent.be)
 • Werkgroep Zeus: Studentenvereniging voor mensen met een passie voor Informatica (zeus.ugent.be)

Faculteit Wetenschappen ondersteunt

Heb je een luisterend oor nodig, zit je met vragen over je studieverloop of zoek je hulp bij het studeren, dan kan je terecht bij de FSA en het monitoraat van de faculteit Wetenschappen.

 • De facultaire studentenadministratie  is het eerste contactpunt voor vragen i.v.m. administratie rond studies of examens, het onderwijs- en examenreglement, curricula, ziektemelding tijdens examens, ...
 • Trajectbegeleiding: voor al je vragen rond studiekeuze, curriculum samenstellen, bijzonder statuut, ...
 • Studiebegeleiding: de faculteit Wetenschappen biedt zowel algemene studiebegeleiding (studiemethode, studieplanning, ...) als vakinhoudelijke studiebegeleiding voor basiswetenschappen (wiskunde, fysica, chemie) aan.
 • Tutoraat: Ouderejaarsstudenten helpen je bij je studieaanpak, informeren je over wat je mag verwachten tijdens je studie en beantwoorden allerlei vragen i.v.m. de practica, opdrachten, examens, ...

Het Fonds Professor Frans Wuytack biedt aan studenten van de faculteit Wetenschappen de mogelijkheid tot een studiebeurs.

Universiteit Gent ondersteunt

 • Tips en tricks via Uforasite 'student@warmUGent' (indien nog niet op Ufora te zien, “via inschrijven voor cursus” selecteer ZX00017)
 • Initiatieven van de studentenpsychologen (www.ugent.be/studentenpsychologen, met o.m.
  • Trainingen rond faalangst, uitstelgedrag, slaapproblemen, verder met angst, efficiënter studeren, ...
  • Individuele afspraak bij onze studentenpsychologen

... voor ouders

De overgang van het secundair onderwijs naar de universiteit: het is een belangrijke nieuwe stap – niet alleen voor de student, maar ook voor de ouders. Je wordt geconfronteerd met een nieuwe leeromgeving en vele onbekende begrippen uit het jargon van het hoger onderwijs. De ouderinfoavond biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met de universiteit Gent, de faculteit Wetenschappen en de opleiding van je zoon of dochter.

Dit academiejaar vond de ouderinfoavond plaats op maandag 25 oktober 2021 in auditorium 1, campus Ledeganck, K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent. Er hadden zich 350 ouders ingeschreven; zij vertegenwoordigden 200 studenten uit eerste bachelor.

Programma

19 u

Verwelkoming door de decaan, prof. Isabel Van Driessche

Voorstelling onderwijsondersteunende diensten door de onderwijsdirecteur, prof. Mieke Adriaens

19.20 u Wegwijs in het jargon van de universiteit en informatie over individuele trajecten, studievoortgang en studiebegeleiding door de trajectbegeleider, dr. Beata De Vliegher
20 u Mogelijkheid tot contact met lesgevers en facultaire medewerkers

 

Powerpointpresentatie

infobrochure voor ouders