IJkingstoets Wetenschappen

Wat?

De ijkingstoets Wetenschappen is bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Met deze toets kun je nagaan of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om één van onze wetenschapsopleidingen aan te vatten.

Deelname aan de ijkingstoets is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. Dankzij het advies krijg je een beter zicht op je academisch potentieel én kan je je beter voorbereiden op een goede start aan de universiteit.

Voor welke opleidingen?

Om voor het academiejaar 2022-2023 te kunnen inschrijven in de opleiding Wiskunde of Fysica & Sterrenkunde is deelname aan een ijkingstoets verplicht.

Voor alle andere opleidingen van de faculteit Wetenschappen (Informatica, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Chemie, Geografie & Geomatica, Geologie) wordt deelname aan de ijkingstoets sterk aangeraden, maar niet verplicht.

Het resultaat van je deelname aan de ijkingstoets is echter niet-bindend: de universiteit kan je inschrijving niet weigeren op basis van je resultaat. Het gaat dus niet om een toelatingsexamen!

Wanneer?

Bekijk de data op www.ijkingstoets.be

Let op! Tijdig inschrijven is verplicht. Kijk de deadlines na op www.ijkingstoets.be De deelname aan de ijkingstoets is gratis.

Wat mag ik verwachten op de ijkingstoets Wetenschappen?

De ijkingstoets voor toekomstige studenten wiskunde, fysica & sterrenkunde of informatica bestaat uit 30 meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Redeneren
  • Begrippenkennis
  • Wiskundige vaardigheden
  • Ruimtelijk inzicht
  • Combinatievragen, wiskundige vraagstukken in een fysica-context, modelleren

De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde. Leerinhouden van de eerste, tweede en derde graad komen aan bod.

De ijkingstoets voor toekomstige studenten biochemie & biotechnologie, biologie, chemie, geografie & geomatica of geologie bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Wiskunde: redeneren, begrippenkennis, rekenvaardigheden
  • Chemie: atoombouw, bindingen, stoichiometrie, chemisch evenwicht, zuur-basereactie (pH-berekening), redoxreacties, kinetica en functionele groepen in de organische chemie
  • Basisvaardigheden: academische taalvaardigheid, begrijpend lezen, interpreteren van grafische voorstellingen, wetenschappelijk redeneren.

De inhoud van de vragen is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde en 1 uur chemie. Leerinhouden van de eerste, tweede en derde graad komen aan bod.

Kan ik me voorbereiden op de ijkingstoets?

Gebruik onderstaande links voor voorbeeldoefeningen:

Wanneer krijg ik mijn resultaat?

Je krijgt je toetsresultaat ten laatste één week na het afleggen van de toets via het e-mailadres dat je opgeeft bij inschrijving. Naast je procentueel resultaat wordt ook meegedeeld hoe je scoorde relatief t.o.v. je collega's. Je krijgt dan ook een advies over je academisch potentieel, je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden, en of het zinvol is om deel te nemen aan de vakantiecursussen Wiskunde of Chemie.

Van zodra je jouw resultaten ontvangen hebt, kan je deze na afspraak met de trajectbegeleider bespreken.

Na de ijkingstoets: vlot van start!

Kort voor de aanvang van het academiejaar kan je deelnemen aan de vakantiecursussen wiskunde of chemie om een veronderstelde kennis op te frissen.

De vakantiecursus wiskunde voor de wiskundige opleidingen en deze voor de niet-wiskundige opleidingen zijn modulair opgebouwd en behandelen verschillende onderwerpen. Iedere module bevat achtereenvolgens een korte herhaling van de theorie, een aantal uitgewerkte voorbeelden en een reeks oefeningen.

De vakantiecursus chemie biedt een aanvulling/opfrissing van de leerstof chemie uit het secundair onderwijs, met aandacht voor o.a. atoombouw, chemische bindingen, naamgeving, rekenen met atomen, moleculen en ionen, oplossingen, stoichiometrie, het chemisch evenwicht en zuren en basen.

Tijdig inschrijven is belangrijk, want de plaatsen zijn beperkt!

Overigens is het zo dat de algemene vakken wiskunde, fysica en chemie in de eerste weken van het academiejaar de leerstof van het secundair onderwijs herhalen. Dit gaat weliswaar aan een snel tempo en de nadruk wordt gelegd op het meer fundamentele en op inzicht.

Welke begeleiding wordt er tijdens het academiejaar aangeboden?

Meer informatie over de studiebegeleiding aan de faculteit Wetenschappen, Universiteit Gent kan je vinden op de pagina: http://www.ugent.be/we-monitoraat.