Zomercursussen

Online of on campus

De zomercursus chemie richt zich tot studenten die geen wetenschappelijke richting gevolgd hebben in het secundair onderwijs, of anders gezegd, voor studenten die wekelijks één uur chemie of twee uur natuurwetenschappen hebben gehad.

Studenten die uit een wetenschappelijke richting komen en toch hun chemische kennis willen bijwerken in de zomer kunnen zich inschrijven voor het online zelfstudiepakket van de zomercursus chemie.

Meer info en inschrijven: zie zomercursus chemie.

Zomercursus Wiskunde (voor de opleidingen Wiskunde, Fysica & Sterrenkunde en Informatica)

Online of on campus

Online

Schrijf je in voor het remediëringstraject wiskunde (ISAAC) (mogelijk vanaf 4 juli). Verplicht wanneer je niet geslaagd bent voor de verplichte ijkingstoets. Het stappenplan van de inschrijvingsflow is een handig hulpmiddel!

On campus

In vijf dagen wordt de relevante leerstof wiskunde van het middelbaar onderwijs (minstens 6 uur wiskunde) doorlopen. Elk onderwerp omvat een opfrissing van de theoretische resultaten en oefeningen die opklimmen van ‘routine’ tot ‘uitdaging’. Na afloop kan je, indien je dat wenst, deelnemen aan een elektronische zelftest.
Opgelet! Studenten die niet slaagden voor hun starttoets (verplichte ijkingstoets) en moeten remediëren schrijven zich in voor de opleiding Remediëring en niet via onderstaande link.

Inhoud

 • Verzamelingenleer en logica
 • Combinatoriek
 • Elementaire algebra
 • Matrices en determinanten
 • Stelsels van vergelijkingen
 • Goniometrie
 • Vlakke analytische meetkunde
 • Ongelijkheden
 • Complexe getallen
 • Limieten, afgeleiden, functies
 • Integralen
 • Elementaire meetkunde

Praktische info

Zomercursus Wiskunde (voor de opleidingen Chemie, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geologie en Geografie & Geomatica)

Online of on campus

Online

Schrijf je in voor het remediëringstraject wiskunde (NEWTON) van de opleiding biomedische wetenschappen (mogelijk vanaf 4 juli). Het stappenplan (vanaf blz.3) van de inschrijvingsflow is een handig hulpmiddel!

On campus

Deze zomercursus is bedoeld als opfrissing van een aantal basistechnieken die aan bod kwamen in richtingen met 4 uur wiskunde in het middelbaar onderwijs. De cursus is opgebouwd uit modules over verschillende onderwerpen. Per module wordt een korte herhaling van de theorie gegeven, komen een aantal uitgewerkte voorbeelden aan bod en is er een reeks oefeningen. Na afloop kan je, indien je dat wenst, deelnemen aan een zelftest via het elektronische leerplatform Usolv-IT.

Voor deze zomercursus wiskunde worden de studenten opgesplitst in functie van het aantal uren wiskunde gevolgd in het laatste jaar secundair onderwijs. 

 • De voormiddag (met drie lesblokken) wordt gereserveerd voor studenten met 3-4 uur wiskunde.
 • De namiddag (met twee lesblokken) wordt voorzien voor studenten met 6 uur wiskunde of meer.
 • Studenten met een vooropleiding van 5 uur kunnen aangeven in welke groep ze de zomercursus willen volgen. De inhoud van de 5 uur wiskunde kan immers sterk verschillen al naargelang de school; belangrijk hierbij zijn ook de behaalde resultaten.

Inhoud

 • Rekenkunde: rekenregels voor breuken en machten, volgorde van de bewerkingen, absolute waarde
 • Algebra: ontbinden in factoren, oplossen vergelijkingen en ongelijkheden, rationale functies, stelsels van lineaire vergelijkingen)
 • Meetkunde: meetkundige figuren, congruentie, vectoren, vergelijking van een rechte) Goniometrie (goniometrische getallen, betrekkingen tussen goniometrische getallen, driehoeksmeetkunde
 • Limieten: definities, rekenregels
 • Afgeleiden: definities, meetkundige betekenis, rekenregels
 • Integralen: onbepaalde integraal (definitie, rekenregels, substitutiemethode), bepaalde integraal (definitie, meetkundige betekenis, rekenregels)
 • Functieonderzoek: domein en beeld van een functie, symmetrieën, asymptoten, gebruik van eerste en tweede afgeleide

Praktische info

Wanneer? Van maandag 11 september 2023 tot en met donderdag 21 september 2023, van 8u30 tot 12u45 en van 14u30 tot 17u15

Waar? Campus Sterre, Krijgslaan 281, 9000 Gent - Gebouw S25 - Auditorium Emmy Noether

Studiemateriaal? Er is een syllabus ter beschikking

Voorwaarde? Enkel toegankelijk voor studenten die inschrijven/ingeschreven zijn aan de Faculteit Wetenschappen

Inschrijven? Schrijf in voor de zomercursus Wiskunde (voor de opleidingen Chemie, Biologie, Biochemie & Biotechnologie, Geologie en Geografie & Geomatica). Mogelijk vanaf 1 augustus. 

Vragen? Contacteer Sandra Vangestel.

Online zelftests Wiskunde