Studentenpsychologen

Op de afdeling Studieadvies staan 5 psychologen ter beschikking om studenten te begeleiden die met hun studies in de knoei zijn geraakt.

Soms gaat het om verkeerde studiegewoonten maar ook persoonlijke problemen kunnen het studeren en het leven aan de universiteit bemoeilijken:

  • Studiegebonden problemen: een tekort aan interesse en /of motivatie om te studeren, uitstelgedrag, perfectionisme, (examen)stress, faalangst, geen of een niet efficiënte studieaanpak, geheugen- en/of concentratieproblemen, moeite met het schrijven van paper/bachelorproef/masterproef …
  • Persoonlijke problemen: piekeren, aanpassingsproblemen, relationele problemen, assertiviteit, angst of neerslachtigheid …

Trainingen

Alle trainingen in het academiejaar 2020-'21 gaan online door.

Zelf al aan de slag? We hebben heel wat tips & tricks en filmpjes voor je klaar gezet op de Ufora-site student@warmUGent.

Neem ook eens een kijkje bij het aanbod van je monitoraat.

Korte formule Lange formule
Efficiënter studeren Verder met angst
Faalangsttraining in het kort Faalangsttraining in het lang
Uitsteltraining in het kort Uitsteltraining in het lang
Slaapproblemen Spreekangst
Faalangst of uitstelgedrag voor een bachelor- en masterproef

Kostprijs

Trainingen en individuele begeleiding zijn gratis.

Heb je één van de trainingen gevolgd en heb je na de sessies nog specifieke vragen? Heb je nood aan een intensievere begeleiding of zijn er bepaalde aspecten die het best individueel met jou opgenomen worden, maak dan een individuele afspraak door de infobalie van de afdeling Studieadvies telefonisch te contacteren of door er langs te komen.

Individueel gesprek studentenpsycholoog

In een individueel gesprek gaan we na wat de specifieke problemen zijn.

  • Bij dysfunctionele (studie)gewoonten, bekijken we hoe ze veranderd kunnen worden. We zoeken samen naar oplossingen en nieuwe mogelijkheden die verder geëxperimenteerd worden.
  • Bij een persoonlijk probleem wordt een specifieke begeleiding opgezet of wordt er begeleid doorverwezen.

Voor een individueel gesprek met één van de studentenpsychologen maak je best vooraf een afspraak via de infobalie van de afdeling Studieadvies op T 09 331 00 31.

Sommige groepen van studenten (zoals studenten uit een tweede of derde master na master, studenten uit een tweede of derde voortgezette opleiding, permanente vorming, studenten met een creditcontract, studenten met een examencontract) zullen na het intakegesprek extern verwezen worden. Zij zullen begeleid worden bij het zoeken naar een gepaste vorm van begeleiding buiten de afdeling Studieadvies.

Doctoraatsstudenten die te kampen hebben met psychosociale werkgerelateerde problemen zoals omgaan met stress, prestatiedruk, intermenselijke spanningen of conflicten,… kunnen hiervoor terecht bij de vertrouwenspersonen. Gaat het eerder om een persoonlijk/psychologisch probleem, dan word je na een gesprek bij de studentenpsychologen zorgvuldig extern doorverwezen.

Heb je een inhoudelijk conflict met de promotor, dan kan je steeds terecht bij de facultaire ombudspersoon voor PhD’s of de Institutionele ombudspersoon.

! Belangrijk

Momenteel kan de wachttijd voor een individueel gesprek oplopen tot 3 weken. In afwachting van je gesprek kan je van volgende zaken alvast gebruik maken:

Op de Ufora-site student@warmUGent kan je heel wat info terugvinden en kan je met je vragen terecht op het discussieforum

  • Online praatsessies: 'Frustraties?!', 'Zorgen voor jezelf' of 'eenzaamheid'. De sessies met link om in te schrijven worden aangekondigd via student@warmugent
  • Voor meer initiatieven kan je kijken op Wel in je vel aan de UGent

Brochures

  • Bij het maken van je paper, bachelorproef, masterproef en tot op zekere hoogte doctoraatsproefschrift kunnen veel problemen de kop opsteken. De brochure Schrijf Wijzer geeft je een opleidingsoverschrijdend overzicht van mogelijke problemen en de bijhorende oplossingen.
  • Met de brochure ‘faalangst in het kort’ kan je alvast zelf aan de slag met het overwinnen van je faalangst. De brochure is gratis beschikbaar bij de afdeling Studieadvies.

Contact

Afdeling Studieadvies
Tel 09 331 00 31