Twijfels over je studiekeuze

Ben je leerling in het secundair onderwijs? Wil je de opleidingen aan de UGent leren kennen? We helpen je op weg! UGent.be/studiekeuze

Twijfels over je studiekeuze

Soms blijkt dat een opleiding niet helemaal is wat je ervan had verwacht of heb je moeite om je draai te vinden.

1. Zoek uit waar het probleem zit

  • Waarom voel je je niet goed in je opleiding?
  • Is de inhoud van de opleiding wat je ervan verwacht? Heb je zicht op het vakkenpakket van de komende jaren?
  • Steek je voldoende energie in je studie?
  • Zit je studieaanpak goed?
  • Hebben persoonlijke problemen een invloed op je studie?

2. Denk vooruit

3. Praat erover

Raak je er niet aan uit? Wil je graag advies? Bespreek je twijfels en bekijk samen de mogelijke stappen. Neem geen overhaaste beslissingen!

Veranderen van opleiding

Weet je naar welke opleiding je wil veranderen (heroriënteren)?

Vraag advies over mogelijke alternatieven

Praktische informatie bij heroriëntering

Stoppen met studeren

Misschien heb jij even tijd nodig voor andere dingen of wil je op eigen tempo nieuwe keuzes kunnen maken? Dan kan je ervoor kiezen je studie stop te zetten en niet meteen te veranderen naar een andere opleiding. Doe dat echter niet overhaast en bespreek het eerst met anderen. Informeer je goed over de gevolgen van stopzetten voor o.a. leerkrediet, studietoelage, studievoortgang ...

Contact

Afdeling Studieadvies