Regelgeving GeIndividualiseerd Traject

Een geïndividualiseerd traject (GIT)

Volg het stappenplan en stel je eigen GIT samen op basis van de regelgeving hieronder en rekening houdend met de studievoortgangsmaatregelen.

Indien je een geïndividualiseerd traject (GIT) wil volgen schrijf je eerst in. Vervolgens dien je een voorstel van curriculum in via Oasis. De curriculumcommissie neemt dan een beslissing over jouw voorstel en kan het goed- of afkeuren.

Na 30 september: volg de werkwijze voor laattijdige (her)inschrijving.

Je start met een bacheloropleiding

Regel 1: Je bent verplicht om alle vakken van eerste bachelor op te nemen in je curriculum (uitzonderingen: bijzonder statuutwerkstudentenstatuut).

Regel 2: Indien je persoonlijk leerkrediet minder dan 60 SP bedraagt, kan je niet starten met de opleiding. Je kan wel afwijkingen vragen via de uitzonderingsprocedure bij de rector (leerkrediet@ugent.be).

Je volgt een bacheloropleiding en moet nog MEER dan 30 SP opnemen uit 1e bachelor

Reflecteer en denk na wat je wil doen. Blijf je in de opleiding of wil je heroriënteren? Deze tips helpen je bij je keuze.

Blijf je in de opleiding? 

Regel 1: Je bent verplicht om alle nog af te leggen vakken van 1ste bachelor op te nemen in je curriculum (uitzonderingen: studenten met bijzonder statuut of werkstudentenstatuut moeten alle nog af te leggen vakken van hun initiële pakket op nemen in hun curriculum). 

Regel 2: Controleer of je voldoet aan geldende regels omtrent strikte volgtijdelijkheid bij het opnemen van vakken uit het hoger modeltrajectjaar. Hou desgevallend ook rekening met de wenselijke volgtijdelijkheid en/of gelijktijdigheid (cf. studiefiches in studiekiezer).

Regel 3: Je curriculum mag geen vakken van de masteropleiding bevatten.

Regel 4: Je kan niet meer SP opnemen dan je persoonlijk leerkrediet toelaat.

Je volgt een bacheloropleiding en je bent reeds geslaagd voor 30 SP uit 1e bachelor

Regel 1: Je bent verplicht om alle nog af te leggen vakken van 1e bachelor op te nemen in je curriculum (uitzonderingen: studenten met bijzonder statuut of werkstudentenstatuut moeten alle nog af te leggen vakken van hun initiële pakket op nemen in hun curriculum). 

Regel 2: Controleer of je voldoet aan geldende regels omtrent strikte volgtijdelijkheid bij het opnemen van vakken uit het hoger modeltrajectjaar. Hou desgevallend ook rekening met de wenselijke volgtijdelijkheid en/of gelijktijdigheid (cf. studiefiches in studiekiezer).

Regel 3: Je curriculum mag geen vakken van de masteropleiding bevatten.

Regel 4: Je kan niet meer SP opnemen dan je persoonlijk leerkrediet toelaat.

Je wilt vakken opnemen uit de bacheloropleiding en de aansluitende master

Regel 1: De 1e bachelor moet volledig zijn afgewerkt.

Regel 2: Neem alle nog af te leggen vakken uit je laagste modeltrajectjaar op in je curriculum.

Regel 3: Controleer of je voldoet aan geldende regels omtrent strikte volgtijdelijkheid bij het opnemen van vakken uit een hoger modeltrajectjaar. Hou desgevallend ook rekening met de wenselijke volgtijdelijkheid en/of gelijktijdigheid (cf. studiefiches in studiekiezer).

Regel 4: Je kan niet meer SP opnemen in je curriculum dan je persoonlijk leerkrediet toelaat.