Volgtijdelijkheid Faculteit Wetenschappen

Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze van de opleidingsonderdelen. Indien je een opleidingsonderdeel uit een hoger modeltrajectjaar wenst op te nemen, moet je zelf in de studiegids de studiefiche raadplegen of je voldoet aan de vooropgestelde begincompetenties. De titularis kan vragen om deze voorkennis aan te tonen.

In de bacheloropleidingen Biochemie & Biotechnologie en Geologie geldt voor bepaalde opleidingsonderdelen strikte volgtijdelijkheid.

Bachelor in de Biochemie en de biotechnologie

Credit moet verworven zijn voor … om

… te mogen opnemen in curriculum

Geïntegreerd practicum: basisanalyse van microbiële en eukaryote cellen (Ba2, Sem1, 3 SP)

Geïntegreerd practicum: biochemie - microbiologie (Ba3, Sem1, 3 SP)

Geïntegreerd practicum: basis biotechnologie (Ba2, Sem2, 4 SP)

Geïntegreerd practicum: biochemie - microbiologie (Ba3, Sem1, 3 SP)

Geïntegreerd practicum: basisanalyse van microbiële en eukaryote cellen (Ba2, Sem1, 3 SP)

Geïntegreerd practicum: gevorderde biotechnologie: deel I (Ba3, Sem1, 3 SP)

Geïntegreerd practicum: basis biotechnologie (Ba2, Sem2, 4 SP)

Geïntegreerd practicum: gevorderde biotechnologie: deel I (Ba3, Sem1, 3 SP)

Geïntegreerd practicum: basisanalyse van microbiële en eukaryote cellen (Ba2, Sem1, 3SP)

Geïntegreerd practicum: gevorderde biotechnologie: deel II (Ba3, Sem2, 4 SP)

Geïntegreerd practicum: basis biotechnologie (Ba2, Sem2, 4 SP)

Geïntegreerd practicum: gevorderde biotechnologie: deel II (Ba3, Sem2, 4 SP)

Geïntegreerd practicum: basisanalyse van microbiële en eukaryote cellen (Ba2, Sem1, 3SP)

Bachelorproject (Ba3, Sem2, 6 SP)

Geïntegreerd practicum: basis biotechnologie (Ba2, Sem2, 4 SP)

Bachelorproject (Ba3, Sem2, 6 SP)

Bachelor in de Geologie

Credit moet verworven zijn voor … om

… te mogen opnemen in curriculum

Geologische kartering A (Ba2, Sem2, 5 SP)

Geologische kartering B (Ba3, Sem 2, 5 SP)