Volgtijdelijkheid

Strikte volgtijdelijkheid

Wat is strikte volgtijdelijkheid?

Wanneer strikte volgtijdelijkheid tussen twee opleidingsonderdelen van toepassing is, betekent dit dat je een credit voor het ene opleidingsonderdeel (van het laagste modeltrajectjaar) moet hebben verworven (of vrijgesteld zijn) om het vervolgopleidingsonderdeel (van het hoger modeltrajectjaar) te kunnen opnemen.

Impact op goedkeuring curriculum

De strikte volgtijdelijkheid heeft een bindend karakter. Het is niet mogelijk om vakken op te nemen in je curriculum waarbij je ingaat tegen deze volgtijdelijkheid.

Geadviseerde volgtijdelijkheid

Wat is geadviseerde volgtijdelijkheid?

Wanneer geadviseerde volgtijdelijkheid tussen twee opleidingsonderdelen van toepassing is, betekent dit dat de opleiding je ten sterkste adviseert dat je een credit hebt verworven (of minstens hebt gevolgd) voor het opleidingsonderdeel (van het laagste modeltrajectjaar) dat voorafgaat aan het vervolgopleidingsonderdeel (van het hoger modeltrajectjaar). Indien dit niet het geval is dat bestaat de kans dat je onvoldoende beschikt over de juiste competenties die noodzakelijk zijn om het vervolgopleidingsonderdeel te kunnen volgen. Geadviseerde volgtijdelijkheid is een vorm van volgtijdelijkheid die je best kan beschouwen als een advies die de opleiding je meegeeft zodat jij een goed onderbouwd curriculum samen te stellen.

Impact op goedkeuring curriculum

Geadviseerde volgtijdelijkheid heeft geen bindend karakter. Het niet volgen van deze vorm van volgtijdelijkheid is geen argument om het curriculum van de student niet goed te keuren.

Gelijktijdigheid

Wat is gelijktijdigheid?

Wanneer gelijktijdigheid tussen twee opleidingsonderdelen van toepassing is, betekent dit dat je het ene opleidingsonderdeel niet kan opnemen in je curriculum zonder dat je het andere opleidingsonderdeel ook in je curriculum hebt opgenomen. Hierbij gaat het om vakken die in hetzelfde modeltrajectjaar worden aangeboden.

Impact op goedkeuring curriculum

Gelijktijdigheid heeft een bindend karakter. Het is niet mogelijk om vakken op te nemen in je curriculum waarbij je ingaat tegen deze gelijktijdigheid.