Laattijdige (her)inschrijving

Diplomadoelcontract

Wil je na 30 september inschrijven voor een bacheloropleiding, master-na-bacheloropleiding, master-na-masteropleiding, voorbereidingsprogramma of schakelprogramma?

De curriculumcommissie kan toelating geven, maar kan daarbij verbieden om bepaalde opleidingsonderdelen op te nemen.

Vanaf 1 maart is inschrijven onmogelijk.

Dit betekent dat alle onder vermelde stappen vóór 1 maart moeten afgerond zijn; hou er rekening mee dat dit tijd kan kosten. 

Werkwijze voor nieuwe studenten

Volg de procedure inschrijving.

Op het einde van je inschrijvingsaanvraag motiveer je je laattijdigheid. De curriculumcommissie zal je aanvraag onderzoeken.

Je zal via e-mail op de hoogte gebracht worden van haar besluit.

Pas na ontvangst van de e-mail met toestemming om laattijdig in te schrijven kan je je inschrijvingsaanvraag omzetten in een definitieve inschrijving.

De uiterste datum voor definitieve inschrijving is de laatste dag van februari.

Werkwijze voor UGent-studenten

Ga naar oasis.ugent.be en selecteer de menu-optie 'Inschrijven'.

Maak een inschrijvingsaanvraag en motiveer je laattijdige inschrijving.

Pas nadat je laattijdige inschrijvingsaanvraag is goedgekeurd, kan je je definitief inschrijven via oasis.ugent.be.

De uiterste datum voor definitieve inschrijving is de laatste dag van februari.

Creditdoelcontract

Wil je na 30 september inschrijven voor aparte opleidingsonderdelen?

Een inschrijving voor een creditcontract is steeds onder ontbindende voorwaarde, dit wil zeggen dat je na definitieve inschrijving toestemming moet krijgen van de curriculumcommissie om de opleidingsonderdelen te volgen.

  • Vanaf 1 oktober moet je voor inschrijving voor een eerstesemestervak, de curriculumcommissie om toelating vragen.
  • Vanaf 15 november is inschrijven voor een eerstesemestervak niet meer mogelijk.
  • Voor een tweedesemestervak en een jaarvak kun je inschrijven t/m de laatste dag van februari.
  • Vanaf 1 maart is inschrijven onmogelijk.

Werkwijze voor nieuwe studenten

Volg de procedure inschrijving.

De dag na definitieve inschrijving bij de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's ga je naar oasis.ugent.be en meld je je aan met je UGent loginnaam en wachtwoord.

Voeg in je curriculum de opleidingsonderdelen toe die je wil volgen en leg je curriculum voor ter goedkeuring aan de curriculumcommissie via Oasis.

Werkwijze voor UGent-studenten

Ga naar oasis.ugent.be en selecteer de menu-optie 'Inschrijven'.

Meer info over creditdoelcontracten

Doctoraat(sopleiding)

Laattijdigheid is niet van toepassing op een eerste inschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding, deze inschrijvingen kunnen op elk moment van het jaar worden genomen.

Een HERinschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding is vanaf 1 oktober laattijdig.

Werkwijze

Vanaf 1 oktober moet je voor een HERinschrijving de curriculumcommissie - via je Facultaire studentenadministratie - om toelating vragen.

Postgraduaatsopleidingen en predoctorale opleidingen

De inschrijvingsperiode voor postgraduaatsopleidingen en predoctorale opleidingen wordt bepaald door de faculteit.

Vanaf 1 maart is inschrijven voor een postgraduaatsopleiding of predoctorale opleiding onmogelijk.

Werkwijze voor nieuwe studenten

Volg de procedure inschrijving.

Werkwijze voor UGent-studenten

Ga naar oasis.ugent.be en selecteer de menu-optie 'Inschrijven'

Schrijf je in.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's