Info voor doctoraatsstudenten

Nieuwe doctoraatsstudent

Procedure om te starten, promotor, doctoraatsbegeleidingscommissie, ...

Werken als doctoraatsstudent

 • Herinschrijving doctoraat: elk academiejaar moet je verplicht opnieuw inschrijven tot het doctoraatsproefschrift met succes is verdedigd.
 • Facultair doctoraatsreglement
 • Onderwijs- en examenreglement (OER), in het bijzonder artikels 79 tot 98
 • Elke doctoraatsstudent moet rapporteren over zijn/haar vooruitgang in het jaarlijks Voortgangsrapport. Raadpleeg de richtlijnen (EN) voor het indienen van dit rapport.
 • Jaarlijks wordt in mei/juni een Onderzoeksdag georganiseerd. Deze activiteit bestaat uit een geheel van paper sessies (met en zonder discussant), poster sessies, panelgesprekken en workshops. Elke doctoraatsstudent wordt verondersteld gedurende zijn/haar doctoraatstraject minstens eenmaal een paper en minstens eenmaal een poster te presenteren op de Onderzoeksdag, en de andere jaren aanwezig te zijn.
 • Aanvraag betoelaging (presentatie (EN) over facultaire betoelagingen)
 • Ethische code  voor onderzoek aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Auteursrichtlijnen 
 • PhD-charter
  • Het PhD-charter omschrijft de wederzijdse engagementen ('best practice') in de samenwerking tussen de doctoraatsstudent(e), zijn/haar promotor(en) en de leden van de doctoraatsbegeleidingscommissie.

Eindfase van een doctoraat