Toelatingsvoorwaarden voor het doctoraat

Diplomatoelatingsvoorwaarden

Houders van een Benelux-diploma

Als algemene toelatingsvoorwaarde voor de inschrijving voor de voorbereiding van een doctoraatsproefschrift geldt het bezit van een diploma van een masteropleiding uitgereikt door een erkende hogeronderwijsinstelling uit de Benelux.

De faculteit kan een bijkomend onderzoek instellen, waarin gepeild wordt naar de geschiktheid van de kandidaat-­doctoraatsstudent om in de betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen.

Beschik je niet over een masterdiploma dan kan een predoctorale opleiding als bijkomende toelatingsvoorwaarde worden opgelegd.

Houders van een niet-Benelux-diploma

Bezit je een diploma dat niet werd uitgereikt door een erkende hogeronderwijsinstelling uit de Benelux, dan is de toelating afhankelijk van een uitvoerig dossieronderzoek door de Universiteit Gent. Je doorloopt eerst een toelatingsprocedure. Als bijkomende voorwaarde kan een predoctorale opleiding worden opgelegd.

Geldigheid attesten

Alle hieronder vermelde attesten moeten geldig zijn op het moment van inschrijving:

  • de vermelde geldigheidsdatum van het attest mag niet worden overschreden;
  • taalbewijzen zonder geldigheidsdatum mogen niet ouder zijn dan 4 academiejaren (te rekenen vanaf het academiejaar na het verwerven van het taalbewijs).

Taaltoelatingsvoorwaarden

Indien er geen aangepaste taalvoorwaarden vermeld worden, dan geldt kennisniveau Engels B2 :

  • Een TOEFL-TEST, met een score van minimum 510 tot en met 559 (paper-based), of van minimum 72 tot en met 94 (internet-based) of hoger. Deelnemers aan de test vermelden daarbij “institution code” 2643, opdat de resultaten rechtstreeks aan de UGent zouden worden meegedeeld
  • Originele ‘academic test report form’ (TRF) van IELTS met een score vanaf 6.0
  • Certificaat van de ITACE for students met ERK score B2, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB)
  • Certificaat B2 van een universitair talencentrum of een Centrum voor Volwassenenonderwijs
  • Certificaat eindtest praktisch Engels 5, Upper-intermediate Academic English of Preparing for an English test van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
  • First certificate in English (FCE)

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden, indien je een schriftelijke verklaring van de promotor voorlegt die stelt dat je beschikt over voldoende taalkennis. Voor de predoctorale opleiding bevestigt de mentor dat je beschikt over voldoende taalkennis.