Toelatingsvoorwaarden voor het doctoraat

Diplomatoelatingsvoorwaarden

Houders van een Benelux-diploma

Als algemene toelatingsvoorwaarde voor de inschrijving voor het doctoraat moet je in het bezit zijn van een masterdiploma uitgereikt door een erkende hogeronderwijsinstelling uit de Benelux.

De faculteit kan een bijkomend onderzoek instellen, waarin gepeild wordt naar jouw geschiktheid als kandidaat-­doctoraatsstudent om in de betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen.

Beschik je niet over een masterdiploma dan kan een predoctorale opleiding als bijkomende toelatingsvoorwaarde worden opgelegd.

Houders van een niet-Benelux-diploma

Bezit je een diploma dat niet werd uitgereikt door een erkende hogeronderwijsinstelling uit de Benelux, dan is de toelating afhankelijk van een uitvoerig dossieronderzoek door de Universiteit Gent. Je doorloopt eerst een toelatingsprocedure. Als bijkomende voorwaarde kan een predoctorale opleiding worden opgelegd.

Taaltoelatingsvoorwaarden

Zie Taaltoelatingsvoorwaarden

Gerelateerde inhoud