Toelatingsvoorwaarden voor het doctoraat

Diplomatoelatingsvoorwaarden

Houders van een Benelux-diploma

Als algemene toelatingsvoorwaarde voor de inschrijving voor het doctoraat moet je in het bezit zijn van een masterdiploma uitgereikt door een erkende hogeronderwijsinstelling uit de Benelux.

De faculteit kan een bijkomend onderzoek instellen, waarin gepeild wordt naar jouw geschiktheid als kandidaat-­doctoraatsstudent om in de betrokken discipline wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten ervan in een proefschrift neer te leggen.

Beschik je niet over een masterdiploma dan kan een predoctorale opleiding als bijkomende toelatingsvoorwaarde worden opgelegd.

Houders van een niet-Benelux-diploma

Bezit je een diploma dat niet werd uitgereikt door een erkende hogeronderwijsinstelling uit de Benelux, dan is de toelating afhankelijk van een uitvoerig dossieronderzoek door de Universiteit Gent. Je doorloopt eerst een toelatingsprocedure. Als bijkomende voorwaarde kan een predoctorale opleiding worden opgelegd.

Taaltoelatingsvoorwaarden

Indien er geen aangepaste taaltoelatingsvoorwaarden vermeld worden, dan geldt kennisniveau Engels B2 :

  • Een TOEFL-TEST, met een score van minimum 510 tot en met 559 (paper-based), of van minimum 72 tot en met 94 (internet-based) of hoger. Deelnemers aan de test vermelden daarbij “institution code” 2643, opdat de resultaten rechtstreeks aan de UGent zouden worden meegedeeld
  • Originele ‘academic test report form’ (TRF) van IELTS met een score vanaf 6.0
  • Certificaat van de ITACE for students met ERK score B2, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB)
  • Certificaat B2 van een universitair talencentrum
  • Certificaat eindtest Practical English 5 of English for Written Academic Purposes van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
  • Certificate B2 First
  • Pearson Test of English Academic (PTE Academic) met een score van 59 tot en met 75.

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden, indien je een schriftelijke verklaring van de promotor voorlegt die stelt dat je beschikt over voldoende taalkennis. Voor de predoctorale opleiding bevestigt de mentor dat je beschikt over voldoende taalkennis.

Geldigheid attesten

Alle hierboven vermelde attesten moeten geldig zijn op het moment van eerste inschrijving. Dit houdt in dat de desgevallend vermelde geldigheidsdatum van het attest niet mag worden overschreden en dat taalbewijzen zonder geldigheidsdatum niet ouder mogen zijn dan 4 academiejaren (te rekenen vanaf het academiejaar na het verwerven van het taalbewijs).

Gerelateerde inhoud