Taaltoelatingsvoorwaarden

Bachelor

Alle bacheloropleidingen waarvoor je kan inschrijven aan de UGent worden in het Nederlands onderwezen.

Je moet een taalbewijs Nederlands B2 voorleggen, met uitzondering van Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde: Nederlands C1.

Taalbewijzen aanvaard door de UGent.

Master

Indien er geen aangepaste taaltoelatingsvoorwaarden vermeld worden, dan geldt kennisniveau Nederlands B2 voor masters in het Nederlands en Engels B2 voor masters in het Engels. Dit geldt ook voor de betreffende schakel- en voorbereidingsprogramma's.

Voor schakel- en voorbereidingsprogramma's tot masteropleidingen behorend tot het studiegebied Toegepaste Taalkunde geldt kennisniveau Nederlands C1.

Taalbewijzen aanvaard door de UGent

Erasmus Mundus

Opgelet: voor Erasmus Mundus programma’s gelden specifieke taalvoorwaarden en taalbewijzen.
Check hiervoor de website van deze programma’s.

Postgraduaat (PGOP)

Indien er geen aangepaste taaltoelatingsvoorwaarden vermeld worden, dan geldt kennisniveau Nederlands B2 voor opleidingen in het Nederlands en Engels B2 voor opleidingen in het Engels.

Taalbewijzen aanvaard door de UGent.

Micro-credential

Indien er geen aangepaste taaltoelatingsvoorwaarden vermeld worden, dan geldt kennisniveau 0.

Taalbewijzen aanvaard door de UGent.

Doctoraat (doctoraatsopleiding, predoctorale opleiding)

Indien er geen aangepaste taaltoelatingsvoorwaarden vermeld worden, dan geldt kennisniveau Engels B2.

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden, indien je een schriftelijke verklaring van de promotor voorlegt die stelt dat je beschikt over voldoende taalkennis. Voor de predoctorale opleiding bevestigt de mentor dat je beschikt over voldoende taalkennis.

Taalbewijzen aanvaard door de UGent.

Vrijstelling taaltoelatingsvoorwaarden

Nederlandstalige opleidingen

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden, indien je één van volgende studiebewijzen voorlegt:

 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap
 • Diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige opleiding uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Bewijs dat je geslaagd bent voor één studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs
 • Bewijs dat je 60 credits hebt behaald voor Nederlandstalige opleidingsonderdelen aan een instelling voor hoger onderwijs
 • Diploma European Baccalaureate Certificate (met Nederlands L1 of L2)
 • Diploma International Baccalaureate Certificate Dutch B

Engelstalige opleidingen

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden indien je één van volgende studiebewijzen voorlegt:

 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap
 • Diploma hoger onderwijs uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Je hebt reeds één jaar van een Engelstalige opleiding met succes gevolgd, hetzij in het secundair onderwijs, hetzij aan een instelling voor hoger onderwijs uit de landen die de Lissabon Recognition Convention ratificeerden, landen uit de European Higher Education Area of de Verenigde Staten (d.i. 60 credits behaald, al dan niet behaald in meerdere academiejaren)
 • Engelstalig diploma secundair onderwijs, bachelordiploma, masterdiploma of doctoraatsdiploma aan een Engelstalige onderwijsinstelling
 • Getuigschrift van de predoctorale opleiding aan de UGent, op voorwaarde dat deze grotendeels bestond uit Engelstalige opleidingsonderdelen
 • Enkel bij inschrijving voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding en de predoctorale opleiding: een schriftelijke verklaring van de promotor, respectievelijk mentor die stelt dat de kandidaat-doctoraatsstudent beschikt over voldoende taalkennis

Geen taalbewijs nodig

Je dient geen bewijs van taalkennis meer te leveren indien je toegelaten wordt tot een opleiding met een eigen selectieprocedure waarbij taalkennis als één van de selectiecriteria geldt.

Indien je een 2de opleiding begint aan UGent moet je geen nieuw taalbewijs indienen voor deze volgende opleiding indien je bij je 1ste inschrijving aan dezelfde taalvoorwaarden voldeed.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's