Kennisniveaus taal: taalbewijzen

Alle hieronder vermelde attesten moeten geldig zijn op het moment van inschrijving:

 • De geldigheidsdatum van het attest mag niet worden overschreden
 • Taalbewijzen zonder geldigheidsdatum mogen niet ouder zijn dan 4 academiejaren te rekenen vanaf het academiejaar na verwerven van het taalbewijs.

Door UGent aanvaard bewijs Nederlands

Niveau 0

 • Iedereen voldoet

Niveau B2

 • certificaat ITNA B2 (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB)
 • certificaat B2 van een Belgisch of Nederlands universitair talencentrum
 • attest STRT Educatief Startbekwaam (vroeger: PTHO – Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de ‘Taalunie’
 • succesvol toelatingsexamen arts/tandarts/dierenarts
 • succesvol Staatsexamen NT2 Programma II (uitgereikt door het College voor Toetsen en Examens in Nederland)

Niveau C1

 • attest Educatief Professioneel (vroeger: PAT – Profiel Academische Taalvaardigheid) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de ‘Taalunie’
 • certificaat ITNA C1 (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB)
 • certificaat C1 van een Belgisch of Nederlands universitair talencentrum

Niveau C2

 • certificaat C2 van een Belgisch of Nederlands universitair talencentrum

Door UGent aanvaard bewijs Engels

Niveau 0

 • Iedereen voldoet

Niveau B2

 • een TOEFL-TEST, met een score van minimum 510 tot en met 559 (paper-based), of van minimum 72 tot en met 94 (internet-based) of hoger. Deelnemers aan de test vermelden daarbij “institution code” 2643, opdat de resultaten rechtstreeks aan de UGent zouden worden meegedeeld
 • een originele ‘Academic Test Report Form’ (TRF) van IELTS, met een score vanaf 6.0
 • certificaat van de ITACE for students met ERK score B2, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB)
 • certificaat B2 van een universitair talencentrum
 • certificaat eindtest Practical English 5 of English for Written Academic Purposes van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
 • certificaat Cambridge Assessment English B2 First (voorheen: Cambridge English, First certificate in English (FCE))
 • Pearson Test of English Academic (PTE Academic) met een score van 59 tot en met 75
 • Getuigschriften International Baccalaureate in English B (SL, level 5, 6 & 7); International Baccalaureate in English B (HL, level 5 & 6); International Baccalaureate in English A (SL, level 5 & 6); Baccalaureate in English A (HL, level 5 & 6).

Niveau C1

 • een TOEFL-TEST, met een score van minimum 560 tot en met 676 (paper-based), of van minimum 95 tot en met 119 (internet-based) of hoger. Deelnemers aan de test vermelden daarbij “institution code” 2643, opdat de resultaten rechtstreeks aan de UGent zouden worden meegedeeld
 • een originele ‘Academic Test Report Form’ (TRF) van IELTS, met een score vanaf 7.0
 • van de ITACE for students met ERK score C1, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB)
 • certificaat Advanced Practical English, Proficient Practical English of Advanced Academic English: Writing Skills van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
 • certificaat C1 van een universitair talencentrum
 • certificaat Cambridge Assessment English C1 Advanced (voorheen: Cambridge English: certificate in Advanced English (CAE))
 • Pearson Test of English Academic (PTE Academic) met een score van 76 tot en met 84
 • Getuigschriften International Baccalaureate English B (HL, level 7); International Baccalaureate in English A (SL, level 7).

Niveau C2

 • een TOEFL-TEST, met de hoogste score 677 (paper-based), of 120 (internet-based). Deelnemers aan de test vermelden daarbij “institution code” 2643, opdat de resultaten rechtstreeks aan de UGent zouden worden meegedeeld
 • een originele ‘Academic Test Report Form’ (TRF) van IELTS, met een score van 7.5 of hoger (maximale score = 9.0)
 • certificaat van de ITACE for students met ERK score C2, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB)
 • certificaat C2 van een universitair talencentrum
 • certificaat Cambridge Assessment English C2 Proficiency (voorheen: certificate of Proficiency in English (CPE))
 • Pearson Test of English Academic (PTE Academic) met een score van 85 of hoger.