Doctoreren aan de faculteit Diergeneeskunde

Algemene info

Aan de slag

Voor alle vragen in verband met doctoreren kan je terecht bij 

Vannesa Van den Berge via 

Extra info

Formulieren voor doctorandi

Formulieren leden examencommissie

Streaming (besloten/openbare) verdedigingen 

  • Livestreams voor besloten verdedigingen worden in de raadzaal georganiseerd en verlopen via MS Teams in de raadzaal. Het decanaat verstuurt de Teams uitnodiging enkele weken voor de besloten verdediging.
  • Livestreams voor openbare verdedigingen worden door de vakgroep zelf georganiseerd via MS Teams (met interactie) of Panopto (zonder interactie).
    • Voor een meeting zonder interactie kan je een livestream via Panopto inplannen vanuit een Ufora cursus
    • Voor een meeting met interactie (chat) moet een MS Teams meeting opgezet worden. Plaats de laptop met MS Teams vooraan in het auditorium, en sluit aan op de beamer. De microfoon van de laptop zal het zaal geluid capteren van de luidsprekers in de zaal. Optioneel kan iemand ook de rol van moderator op zich nemen, om de Teams meeting in goede banen te leiden. Verder kan je ook een extra webcam aansluiten. Dit toestel kan je ontlenen aan de balie van het decanaat. 

    • Optioneel kan je voor de jury een aparte MS Teams meeting aanmaken waarin afzonderlijk overlegd wordt, zonder publieke toegang.