Benchfee voor doctoraatsstudenten

Wat?

Vanaf het academiejaar 2017-2018 worden doctoraatsstudenten geacht naast het studiegeld ook bij te dragen in de kosten verbonden aan hun onderzoeksactiviteiten in het kader van hun doctoraat. Deze werkingsmiddelen ofte 'benchfee' worden door de promotor aangewend om de student toe te laten onderzoek te verrichten op kwaliteitsvolle wijze (gebruik studiematerialen, labo’s, apparatuur, deelname aan congressen, seminaries,…).

De UGent werkte een algemeen benchfee reglement uit om deze noodzakelijke werkingsmiddelen op te vragen bij (buitenlandse) financiers en te innen op een transparante en coherente wijze.

Voor wie?

De benchfee regeling is van toepassing op alle doctoraatsstudenten die zich inschrijven aan de UGent en voor wie geen werkingsmiddelen voorzien zijn in het kader van hun mandaat of project.

Concreet dienen alle doctoraatsstudenten de benchfee bijdrage te voorzien, met uitzondering van :

 • doctoraatsstudenten die vóór aanvang van het academiejaar 2017-2018 gestart zijn
 • doctoraatsstudenten gefinancierd met middelen vanuit een AUGent-partner of het Universitair Ziekenhuis Gent
 • doctoraatsstudenten gefinancierd met projectmiddelen die beheerd worden aan de UGent OF aan het Universitair Ziekenhuis Gent
 • FWO-mandaathouders
 • bursalen gefinancierd met VLIR-UOS-middelen
 • doctoraatsstudenten die met eigen middelen doctoreren en voor wie de promotor een vrijstelling op het betalen van benchfee geeft

Bijzondere regels zijn van toepassing voor:

 • doctoraatsstudenten gefinancierd in het kader van een (internationaal) samenwerkingsakkoord met een specifieke benchfee regeling. Hier worden de benchfee bedragen van de overeenkomst gevolgd:
  • Higher Education Commission (HEC, Pakistan): de overeenkomst bepaalt een vast benchfee bedrag van 4480 per jaar.
  • Indonesia Endowment Fund for Education (LDPD, Indonesia): Enkel voor de Faculteiten Bio-Ingenieurswetenschappen en Economie en Bedrijfskunde: de overeenkomst bepaalt een vast benchfee bedrag van 8000 euro per jaar. Andere faculteiten kunnen deze overeenkomst volgen of bepalen hun eigen benchfee bedragen.
  • China Scholarschip Council (CSC, China): binnen de huidige overeenkomst is geen benchfee voorzien.
  • Vietnamese International education development program (VIED): binnen de huidige overeenkomst (enkel voor de faculteiten Bio-Ingenieurswetenschappen, Wetenschappen en Diergeneeskunde) geldig voor het academiejaar 2017-2018, is een benchfee voorzien van 8000 euro.
 • Indien er een afwijkend bedrag (lager of hoger) kan worden onderhandeld met de externe financier, wordt dit beschouwd als een ‘individual agreement’ en wordt dit op centraal niveau opgevolgd. Dit om te vermijden dat promotoren individueel afspraken maken met financiers, waardoor teveel willekeur zou ontstaan. Voor deze individual agreements stuurt men een email naar benchfee@ugent.be met de nodige bewijsstukken bv de vraag aan de financier en diens antwoord, en motivatie dat er bv andere middelen zijn om de student goed te ondersteunen.

Hoe?

De benchfee is verschuldigd voor elk aangevangen academiejaar, en wordt jaarlijks geïnd bij de start van het academiejaar. Vóór de aanvang van elk academiejaar kan de promotor wel aangeven of hij/zij afziet van de benchfee.

Voor exchange PhD studenten kunnen deze bedragen worden omgerekend naar het aantal maanden. Er is geen verplichting om benchfee voor exchange studenten op te vragen, maar indien het mogelijk is bv indien er een externe financier bereid is om het verblijf te bekostigen, kan men dit wel doen.

De hoogte van de benodigde werkingsmiddelen werd vastgelegd naargelang het onderzoeksdomein (faculteiten bepaalden de hoogte van de bedragen). Na afhouding van de overhead, wordt de benchfee ter beschikking gesteld van de promotor van de doctoraatsstudent.

Faculteit Doctorstitel Benchfee bedrag (in euro)
Letteren en wijsbegeerte alle 4.480
Recht en criminologie alle 4.480
Wetenschappen Doctor in de wetenschappen: biochemie en biotechnologie
Doctor in de wetenschappen: biochemie
Doctor in de wetenschappen: biotechnologie
Doctor in de wetenschappen: biologie
Doctor in de wetenschappen: chemie
Doctor in de wetenschappen: fysica en geologie
Doctor in de wetenschappen: geologie
Doctor in de wetenschappen: mariene wetenschappen
Doctor in de wetenschappen: fysica
Doctor in de wetenschappen: geografie
Doctor in de wetenschappen: geomatica en landmeetkunde
Doctor in de wetenschappen: sterrenkunde
Doctor in de wetenschappen
Doctor in de wetenschappen: bioinformatica
Doctor in de wetenschappen: informatica
Doctor in de statistische data-analyse
Doctor in de wetenschappen: wiskunde
17.920
17.920
17.920
13.440
13.440
13.440
13.440
13.440
8.960
8.960
8.960
8.960
8.960
4.480
4.480
4.480
4.480
Geneeskunde en gezondheidswetenschappen alle 13.440
Ingenieurswetenschappen en architectuur alle 8.960
Economie en bedrijfskunde alle 4.480
Diergeneeskunde alle 13.440
Psychologie en pedagogische wetenschappen alle 4.480
Bio-ingenieurswetenschappen alle 13.440
Farmaceutische wetenschappen alle 13.440
Politieke en sociale wetenschappen alle 4.480

 

Contact