Benchfee voor doctoraatsstudenten

Vanaf het academiejaar 2017-2018 worden doctoraatsstudenten geacht naast het studiegeld ook bij te dragen in de kosten verbonden aan hun onderzoeksactiviteiten in het kader van hun doctoraat. Deze jaarlijkse forfaitaire werkingsmiddelen of 'benchfee' worden door de promotor aangewend om de student toe te laten onderzoek te verrichten op kwaliteitsvolle wijze (gebruik studiematerialen, labo’s, apparatuur, deelname aan congressen, seminaries,…).

De UGent werkte een algemeen benchfee reglement uit om deze noodzakelijke werkingsmiddelen op te vragen bij (buitenlandse) financiers en te innen op een transparante en coherente wijze. Lees meer over het benchfee reglement

Jaarlijkse Benchfee bedragen per faculteit en doctorstitel

Faculteit Doctorstitel Jaarlijks Benchfee bedrag (in euro)
Letteren en wijsbegeerte alle 4.480
Recht en criminologie alle 4.480
Wetenschappen Doctor in de wetenschappen: biochemie en biotechnologie
Doctor in de wetenschappen: biochemie
Doctor in de wetenschappen: biotechnologie
Doctor in de wetenschappen: biologie
Doctor in de wetenschappen: chemie
Doctor in de wetenschappen: fysica en geologie
Doctor in de wetenschappen: geologie
Doctor in de wetenschappen: mariene wetenschappen
Doctor in de wetenschappen: fysica
Doctor in de wetenschappen: geografie
Doctor in de wetenschappen: geomatica en landmeetkunde
Doctor in de wetenschappen: sterrenkunde
Doctor in de wetenschappen
Doctor in de wetenschappen: bioinformatica
Doctor in de wetenschappen: informatica
Doctor in de statistische data-analyse
Doctor in de wetenschappen: wiskunde
17.920
17.920
17.920
13.440
13.440
13.440
13.440
13.440
8.960
8.960
8.960
8.960
8.960
4.480
4.480
4.480
4.480
Geneeskunde en gezondheidswetenschappen alle 13.440
Ingenieurswetenschappen en architectuur alle 8.960
Economie en bedrijfskunde alle 4.480
Diergeneeskunde alle 13.440
Psychologie en pedagogische wetenschappen alle 4.480
Bio-ingenieurswetenschappen alle 13.440
Farmaceutische wetenschappen alle 13.440
Politieke en sociale wetenschappen alle 4.480

 

Contact