Doctoreren

Doctoraat en doctoraatsopleiding Universiteit Gent

Voor toekomstige doctorandi...

Wie wil doctoreren schrijft zich bij het begin van het doctoraatsonderzoek in voor het doctoraat en de doctoraatsopleiding UGent. Met deze inschrijving word je automatisch ook lid van de Doctoral School. De Doctoral School organiseert o.a. cursussen die je kan volgen binnen je doctoraatsopleiding.

Bij de inschrijvingsaanvraag dient een FDOC-beoordelingsformulier ingevuld en opgeladen te worden.

Elk academiejaar opnieuw moet de doctoraatsstudent zich herinschrijven, dit tot het academiejaar waarin het proefschrift verdedigd wordt.

Voor huidige doctorandi...

Elk academiejaar opnieuw moet de doctoraatsstudent zich herinschrijven, dit tot het academiejaar waarin het proefschrift verdedigd wordt. Bij het begin van of tijdens het academiejaar kan je ook een wijziging laten aanbrengen aan de gegevens over je doctoraat en/of je doctoraatsopleiding.

De Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de FEA geeft financiële ondersteuning voor het volgen van doctoraatscursussen.

Ook de Doctoral School geeft financiële ondersteuning voor het volgen van cursussen en seminars in transferable skills.

Voor doctorandi die hun proefschrift wensen in te dienen...

Eenmaal het doctoraatsonderzoek is afgerond, het proefschrift is afgewerkt en de student zijn proefschrift wenst te verdedigen kan de procedure daarvoor opgestart worden.

(tip: voor het vastleggen van de vergaderdata van de examencommissie wordt aangeraden om eerst een aantal tijdstippen af te spreken met één of meerdere mogelijke voorzitters en deze voor te leggen aan de andere leden van de examencommissie (en niet omgekeerd))

Bij de productie van het definitieve proefschrift moeten FEA-doctoraatsstudenten gebruik maken van de huisstijl voor FEA-doctoraten.

Voorbeelden van omslagillustraties

Voor promotoren

Aandachtspunten voor promotoren

Overzicht van FEA-doctoraten