Indienen van het doctoraatsproefschrift

De indiening van het doctoraatsproefschrift gebeurt elektronisch via Plato

Dit gebeurt vóór de afsluiting van de agenda van de faculteitsraadvergadering (d.i. ten laatste in de week voorafgaand aan de vergadering, telkens op woensdag om 14.00 u).