Indienen van het doctoraatsproefschrift

De indiening van het doctoraatsproefschrift, om in te schrijven voor het doctoraatsexamen, gebeurt als volgt:

  • invullen van een dossier via Plato;
  • afprinten van het indienformulier zodra het dossier in Plato volledig is ingevuld;
  • indienen van het indienformulier + één papieren ingebonden exemplaar van het doctoraatsproefschrift op het secretariaat van het decanaat.

Dit alles gebeurt vóór de afsluiting van de agenda van de faculteitsraadvergadering (d.i. ten laatste één week vóór de vergadering om 14u00).