Pc-knooppunt

Het PC-knooppunt van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur stelt computers ter beschikking aan studenten en personeelsleden.

Er zijn verscheidene lokalen ter beschikking op de Campus Boekentoren, op de Tech Lane Ghent Science Park - Campus A en de Campus Schoonmeersen.

Waar?

Medewerkers kunnen reserveren en de bezetting controleren via Centauro.

PC-lokaal A en B

Campus Boekentoren, Jozef Plateaustraat 22 (linkervleugel) - gelijkvloers
ma.-vr. van 8.30u tot 19.30u

PC-lokaal D

Campus Boekentoren, Jozef Plateaustraat 22 (rechtervleugel) - 2de verdieping
ma.-vr. van 8.30u tot 19.30u

PC-lokaal E

Campus Boekentoren, Jozef Plateaustraat 22 (rechtervleugel) - 1ste verdieping
ma.-vr. van 8.30u tot 19.30u

PC-lokaal F

Campus Boekentoren, Jozef Plateaustraat 22 (rechtervleugel) - 1ste verdieping
ma.-vr. van 8.30u tot 19.30u

Reglement

  • Alle pc-klassen zijn vrij toegankelijk voor studenten van de UGent, op ogenblikken dat de klas niet gereserveerd werd
  • Studenten van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur hebben voorrang op studenten vreemd aan de faculteit
  • Studenten die oefeningen wensen te maken die verband houden met de opleidingsonderdelen waarvoor ze ingeschreven zijn, hebben voorrang op studenten die recreatief gebruik wensen te maken van de PC-klas (e-mail, internet, ...)
  • Zie ook: regels voor goed gebruik van het netwerk en de computers
  • Alle defecten of onregelmatigheden moeten gemeld worden aan de verantwoordelijke.
  • Printen gebeurt met behulp van print- en kopieerkaarten (zie helpdesk - overzicht printen, kopiëren en scannen)
  • Voor opmerkingen of suggesties neemt U contact op met de coördinator, Prof. Koen De Bosschere

Contact

Nic Vermeulen